Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Јавни конкурси

Финансирање програма и пројеката од интереса за Аутономну покрајину Војводину

Финансијски план

Финансијски план Управе за капитална улагања АП Војводине

Јавне набавке

Поступци јавних набавки Управе за капитална улагања АП Војводине

Информатор о раду

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Вести

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
као посебна управна организација, финансира програме и пројекте од интереса за Аутономну покрајину Војводину путем конкурса на којима ће се додељивати средства за пројекте изградње, реконструкције, адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, пројектног планирања као и набавке опреме.