Недељко Ковачевић

ДИРЕКТОР

nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 787
Телефакс: 021 4881-736

Ото Нађ

Заменик директора

oto.nadj@vojvodina.gov.rs
Телефон. 021 4881 787
Телефакс: 021 4881 736

Наташа Врањеш

Помоћница директора за јавне набавке

natasa.vranjes@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 777
Телефакс: 021 4881 736

мр Милош Малетић

Помоћник директора за финансијске и рачуноводствене послове

milos.maletic@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 757
Телефакс: 021 4881 736

Предраг Живановић

Помоћник директора за правне и опште послове

predrag.zivanovic@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 751
Телефакс: 021 4881 736

Ивана Марјановић

Помоћница директора за инвестиционе послове

ivana.marjanovic@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 759
Телефакс: 021 4881 736

Јован Аксентијевић

Помоћник директора за подршку јединицама локалне самоуправе

jovan.aksentijevic@vojvodina.gov.rs
Телефон: 021 4881 753
Телефакс: 021/ 4881 736