Недељко Ковачевић

ДИРЕКТОР

nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Ото Нађ

Заменик директора

oto.nadj@vojvodina.gov.rs

Ивана Ковљен

Помоћница за јавне набавке

ivana.kovljen@vojvodina.gov.rs

Дејан Ристивојевић

Помоћник за финансијске и рачуноводствене послове

dejan.ristivojevic@vojvodina.gov.rs

Јелена Фуртула

Помоћница за правне и опште послове

jelena.djeri@vojvodina.gov.rs

Радан Бобић

Помоћник за инвестиционе послове

radan.bobic@vojvodina.gov.rs

Ивана Марјановић

Помоћница за подршку јединицама локалне самоуправее

ivana.marjanovic@vojvodina.gov.rs