Недељко Ковачевић

ДИРЕКТОР

nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Ото Нађ

Заменик директора

oto.nadj@vojvodina.gov.rs

Ивана Ковљен

В.д. помоћника директора за јавне набавке

ivana.kovljen@vojvodina.gov.rs

Дејан Ристивојевић

В.д. помоћника директора за финансијске и рачуноводствене послове

dejan.ristivojevic@vojvodina.gov.rs

Јелена Фуртула

В.д. помоћника директора за правне и опште послове

jelena.djeri@vojvodina.gov.rs

Радан Бобић

В. д. помоћника директора за инвестиционе послове

radan.bobic@vojvodina.gov.rs

Ивана Марјановић

В.д. помоћника директора за планирање и припрему пројеката

ivana.marjanovic@vojvodina.gov.rs