Контактирајте нас

Булевар Михајла Пупина 16,
21101 Нови Сад
Војводина, Србија
Мапа →

Тел: +381 21 488 1787
Факс: +381 21 488 1736

ukuapv@vojvodina.gov.rs
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs