Области финансирања

  Општина Тител

  Енергетска санација објекта ПУ „Плави чуперак“ обухватиће реконструкцију крова и термоизолацију спољних зидова како би објекат прешао у енергетски разред Ц и постигао се крајњи циљ, а то је смањење потрошње свих врста енергије за око 30%. У претходном периоду, локална самоуправа је већ почела да ради на побољшању услова боравка деце и запослених тиме…

  Град Нови Сад

  Санација електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП СПЦ Војводина у Новом Саду обухватиће постављање нове расветне опреме у дворани у којој се одржава највећи број тренинга професионалних и рекреативних спортиста, а коју годишње посети око 100.000 грађана на разним спортским и културним манифестацијама. Постављањем нове расветне опреме биће смањена инсталисана снага и потрошња, што уједно…

  Град Кикинда

  Изградња вреловода представља четврту, последњу фазу замене дотрајалог и енергетски неефикасног вреловода дуж Улице браће Татић, која се налази у централном делу Кикинде, а коју заједно финансирају Управа за капитална улагања АП Војводине и Град Кикинда. У ранијим годинама, на систем централног грејања прикључене су и две средње школе, као и око 1000 потрошача, који…

  Општина Кањижа

  Адаптација амбуланте у МЗ Мале Пијаце подразумева термоизолацију објекта, решавање проблема грејања на бази обновљивих извора енергије (геотермално подно грејање), улазног дела, функционалнну промену просторије картотеке и санитарног чвора, као и обезбеђивање паркинга за бицикле. Са бољим условима рада у амбуланти, биће повећана и безбедност запослених и пацијената, али и њихова ефикасност у раду.

  Општина Бачки Петровац

  Енергетска адаптација ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу подразумева замену прозора, који ће допринети повећању енергетске ефикасности објекта, као и смањењу потрошње енергије за око 30%. Постављањем нових прозора, температура у учионицама биће уједначена, у складу са прописима, те ће боравак у школи ученицима и наставницима бити пријатнији, без обзира на временске прилике.

  Општина Бач

  Заменом фасадне столарије у ОШ „Алекса Шантић“ у Вајској у значајној мери биће повећана енергетска ефикасност, те смањени трошкови грејања за око 20%. Унапређена енергетска ефикасност објекта школе из разреда Г у разред Е, омогућиће боље услове за боравак и рад наставника и ученика школе.

  Општина Алибунар

  Санација уличне расвете у општини Алибунар обухватиће замену застарелих живиних сијалица на 768 места на територији десет насељених места, и то Алибунара, Банатског Карловца, Николинаца, Локве, Јаношика, Селеуша, Иланџе, Добрице и Новог Козјака. Постављањем нове уличне расвете биће смањена потрошња електричне енергије за рад јавне расвете, те смањени трошкови одржавања.

  Општина Бела Црква

  Трећа фаза радова обухвата изградњу 700 м саобраћајница, 193 паркинг места (16 паркинг места биће намењено лицима са посебним потребама), чиме ће да буде заокружен пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријској зони.

  Општина Бачки Петровац

  Изградњом саобраћајнице “С5” , дужине 418 метар, биће изграђена саобраћајница до две фирме које послују у у индустријској зони у Бачком Петровцу, те омогућен прилаз до пет парцела намењених потенцијалним инвеститорима.

  Општина Бачка Топола

  Изградња и реконструкција водоводне мреже, обухватиће радове на 7.450 м градске водоводне мреже, који ће допринети да око 3000 грађана буде снабдевено довољном количином исправне воде за пиће.

 • Општина Бачка Паланка

  Фаза I изградње базена подразумева извођење радова које је неопходно извести да би изграђен базен био пуштен у функцију, а односе се на привођење намени подтрибинског простора, трибина, водовода и канализације, као и електроинсталација.

  Град Кикинда

  Адаптацијом 2593 м2 хале објекта бившег аутосервиса и салона “Аутокуће” Кикинда, овај објекат би био поново стављен у погон и 250 људи би добило прилику да се запосли код “Zoppas Industries Serb” d.o.o. који је закупац објекта.

  Општина Бач

  У оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу биће изграђен санитарно-пословни објекат, као и интерна саобраћајница укупне дужине 69 м.

  Општина Апатин

  Реконструкцијoм и проширењем атмосферске канализације слива “Дунавац”, постављањем 1,2 км цеви и 15 шахтова у улицама Средња, Никола Тесла, у улици према блоку 112 и улици Душка Трифуновића, биће повећан капацитет постојеће атмосферске канализације у овом делу Апатина.

  Општина Шид

  Санацијом позорнице у Културно-образовном центру Шид биће реконструисан и проширен просценијум и постојећа бина, постављене завесе и сценска опрема, те реконструисане степенице и под поред бине.

  Општина Сента

  У оквиру 3. фазе реконструкције и адаптације бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара, предвиђена је замена столарије, изградња система дојаве пожара у једном делу објекта, изградња унутрашње хидрантске мреже и постављање утоварне рампе.

  Општина Пландиште

  Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милетићеву обухвата замену свих прозора, постављање фасаде, замену дотрајале кровне конструкције, олука, зидање нових димњака и реновирање унутрашње сале.

  Општина Нови Кнежевац

  Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе  у Новом Кнежевцу подразумева извођење свих неопходних грађевинских и пратећих радова којима ће бити завршена изградња објекта, укупне површине 307 м2. Реализацијом пројекта биће обезбеђен простор за смештај гостију, што омогућава организацију различитих културних манифестација и гостовања фолклорних друштава.

  Општина Кањижа

  Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама подразумева поправку кровне конструкције, завршетак фасадне термоизолације и унутрашње термоизолације, што ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта.

  Општина Бач

  Доградња објекта ПУ „Колибри“ поразумева изградњу додатних 413 м2 вртића, у коме ће да буду смештене јаслице, те канцеларије са зборницом за запослене

  Општина Апатин

  Санација и адаптација спортских терена у гимназији „Никола Тесла“ подразумева адаптацију фудбалског, кошаркашког и одбојкашког терена који ће допринети развоју школског спорта и бављењу спортом уопште.

  Општина Чока

  Реконструкцијом зубне амбуланте у Чоки предвиђена је адаптација таванског простора, где ће да буду смештене заједничка служба, сала за састанке, санитарни чвор и чајна кухиња. Поред адаптације простора, предвиђена је и енергетска санација објекта, као и изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом.

  Општина Тител

  Изградњом спортско-рекреативних терена за боћање и бадмингтон, универзалног терена за кошарку, одбојку и фудбал, те прилазних стаза уз Тису, употпуниће се садржаји за бављење спортом, али и организовањем различитих спортских манифестација у Тителу.

  Општина Темерин

  Реконструкција приземног дела објекта Дома здравња предвиђа унутрашњу адаптацију простора, изградњу нових санитарних чворова, изградњу електроинсталација, комплетну замену столарије, термоизолацију спољне фасаде, изградњу приступних рампи за особе са инвалидитетом и замену крова, што ће допринети унапређењу квалитета пружања здравствене заштите у Бачком Јарку.

  Општина Темерин

  Завршетак 2. фазе изградње спортске хале у Бачком Јарку, започете претходних година. Радови обухватају грађевинске радове, радове на водоводу и канализацији, као и термотехничке радове.

  Општина Србобран

  Пројектом је предвиђена доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља “Др Ђорђе Бастић”, што ће допринети побољшању квалитета услова лечења најмлађих становника Србобрана.

  Општина Србобран

  Претходних година, спортска сала у Србобрану је делимично реновирана. Пројекат подразумева замену подне облоге у малој сали, реконструкцију санитарних чворова и завршетак радова на прилазу објекту.

  Општина Сечањ

  Уградњом постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије, допринеће се побољшању енергетске ефикасности објекта, а тиме и квалитету наставе у Основној школи „Браћа Стефановић“ у Неузину.

  Општина Пландиште

  Адаптацијом и реконструкцијом дела спортског објекта ФК „Младост“ у Великој Греди биће направљене две свлачионице, санитарни чвор и канцеларија.

  Општина Опово

  Санацијом и адаптацијом амбуланте у Сакулама, предвиђено је формирање просторија за апотеку, те премештање картотеке. Осим унутрашње адаптације објекта, пројектом је предвиђена изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом

  Општина Опово

  Доградњом објекта предшколске установе “Бамби” у Опову биће дограђен простор у коме ће да буде смештена кухиња и трпезарија за исхрану деце, што ће побољшати квалитет боравка деце и запослених у вртићу.

  Град Нови Сад

  Зграда  Завода за хитну медицинску помоћ биће саграђена на углу Булевара патријарха Павла, Јастребачке и Улице Илариона Руварца  у Новом Саду, на парцели од преко 3.000 квадрата. Изградњом Хитне помоћи биће побољшан квалитет пружања здравствених услуга на територији Града Новог Сада.

  Општина Ириг

  Санацијом крова биће замењен азбестни материјал са новим кровним покривачем од челично термоизолованог панела и на тај начин заштитити објекат од даљег пропадања, али и умањити ризик по здравње деце и запослених, те самим тим допринети квалитету боравка у вртићу „Дечја радост“ у Иригу.

  Општина Жабаљ

  Завршетак радова на изградњи и осветљењу рукометног терена и атлетске стазе, као и постављање капије и ограде. Пројекат представља другу фазу вишегодишње изградње спортске хале у оквиру ОШ „Жарко Зрењанин“ у Госпођинцима.

  Општина Вршац

  Пројекат обухвата изградњу инсталација топловодног радијаторског грејања која се топлом водом снабдева из гасног блок генератора, што ће допринети квалитетнијем и безбеднијем грејању објекта основне школе „Олга Петров – Радишић“, а тиме и безбедности ученика и запослених јер се у потпуности укида постојећа гасна инсталација унутар објекта.

  Општина Врбас

  Пројекат обухвата комплетну замену инсталација водовода, канализације и свих санитарија на приземљу и првом спрату објекта, као и адаптацију електричних инсталација како би се уградио бојлер и сензорски сушачи за руке. Предвиђена је и замена улазних врата у санитарне чворове и кабине.

  Општина Беочин

  Санацијом и адаптацијом спортских терена у јавном парку биће урађено комплетно пресвлачење новим слојем асфалта на теренима. На терену за кошарку биће замењена тартан подлога, трибине саниране,  а пројектом је обухваћено и сређивање заштитне ограде, замена клупа за резервне играче и сређивање канала за одвод атмосферских вода.

  Општина Шид

  Изградњом око 784 метара сервисне саобраћајнице у комплексу радне зоне бр 8 у К.О. Адашевци, биће омогућен приступ радној зони, што је основни предуслов за привлачење нових инвеститора, а тиме и даљи привредни развој општине Шид.

  Град Суботица

  Пројекат подразумева наставак реконструкције објекта Велика тераса у оквиру кога ће се завршити грађевински радови на реконструкцији објекта, као и уградња инсталација, адаптација и опремање објекта у источном блоку. Партерно и урбано опремање Великог парка подразумева поплочавање стаза у парку у дужини од око 940 метара.

  Општина Беочин

  Енергетска санација објекта „Бубамара“ у Беочину обухватиће санацију крова објекта, те на тај начин речити проблем прокишњавања и деци пружити боље услове боравка.

 • Општина Сремски Карловци

  Пројекат обухвата другу фазу реконструкције канализације употребљених вода у Сремским Карловцима, укупне дужине око 500 м, од уливног шахта у црпну станицу до раскрснице улица Прерадовићева и Јована Јовановића Змаја, са изградњом преливног шахта у непосредној близини раскрснице поменутих улица.

  Град Сремска Митровица

  Изградњом 640 метара канализационе мреже у Новосадској улици биће унапређен систем одвођења отпадних вода у насељу „Слободан Бајић Паја“, а тиме и побољшан квалитет живота грађана.

  Град Сремска Митровица

  Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

  Општина Бачки Петровац

  Адаптација амбуланте подразумева извођење радова који ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта, а обухватиће замену спољне столарије и термоизолацију таванског простора

  Општина Бачка Топола

  Комплетна изолација спољних зидова, изолација међуспратне конструкције према тавану, као и замена спољне столарије, допринеће потпуној енергетској санацији Дома здравља “Др Јанош Хаџи”. Реализацијом пројекта, рачуни за грејање биће смањени, као и емисија штетних гасова, али реконструкцијом објекта обезбедиће се бољи услови за рад и пружање здравствених услуга.

  Град Сомбор

  Изградњом резервоара и црпне станице у насељу Светозар Милетић биће испуњен основни предуслов за повезивање насеља на извориште „Јарош“ у Сомбору, а тиме и решавање проблема водоснабдевања у овом насељеном месту.

  Општина Пећинци

  Изградња нове водоводне мреже у насељу Обреж, укупне дужине око 12 км, омогућиће оптимално снабдевање квалитетном пијаћом водом локалног становништва и посетилаца Специјалног резервата природе „Обедска бара”.

  Општина Оџаци

  Изградња и реконструкција 3000 метара атмосферске канализације у Каравукову.

  Општина Пећинци

  Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

  Општина Оџаци

  Пројектом је предвиђена реконструкција дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара, која се налази на делу пута у индустријској зони Оџаци, од пружног прелаза према центру насеља, што ће повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

  Општина Опово

  Реконструкција дела постојеће секундарне водоводне мреже у улици Бориса Кидрича подразумева замену постојећих азбестно-цементних цеви полиетиленским цевима одговарајућег стандарда, као и комплетну замену кућних прикључака у укупној дужини од 2.396 метара.

  Град Нови Сад

  Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

  Општина Нови Бечеј

  Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

  Општина Мали Иђош

  Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

  Општина Кула

  Пројекат обухвата изградњу 15,5 км канализационе мреже у Црвенки и 8,5 км канализационе мреже у Кули што ће омогући повезивање ових насељених места на централно постројење за третман отпадних вода које је изграђено у Врбасу.

  Општина Ковачица

  Трећа фаза радова на изградњи фабрике воде подразумева изградњу и опремање филтер станице, завршне електротехничке радове и изградњу приступне саобраћајнице, дужине 312 метара. Реализацијом пројекта биће завршена фабрика воде, капацитета 1600 м3, која ће свакодневно снабдевати квалитетном водом за пиће становнике Ковачице.

 • Општина Кањижа

  Опремање зоне чисте индустрије обухватиће асфалтирање коловоза у дужини од 200 м, изградњу водоводне мреже у дужини од 188 м, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 175 м што ће допринети привредном развоју у општини Кањижа.

  Општина Ириг

  Пројекат подразумева наставак радова на изградњи бициклистичко-пешачке стазе на путу од Ирига до манастира Хопово. Реализацијом овог пројекта биће изграђено 1,19 км стазе, која ће допринети развоју туризма, али и већој безбедности у саобраћају.

  Општина Инђија

  Пројекат обухвата изградњу саобраћајница у индустријској зони на деоници Ц2 у дужини од 1.162 метара и изградња фекалне канализације на деоници Ц3 и једним делом на деоници Ц2 у дужини од 1.117 метара.

  Град Зрењанин

  Изградња атмосферске канализације у Босанској улици подразумева изградњу прикључка на канализациони систем, те изградњу колектора дужине 802 м са шахтовима и сливницима.

  Град Вршац

  Реконструкција највећег и најбитнијег градског колектора у дужини од око 500 м, који се протеже кроз улице Николе Нешковића, дела Делиградске улице у Вршцу. Реконструкцијом колектора биће омогућено несметано одржавање колектора фекалне канализације, те олакшана изградња нових објеката и прикључења на мрежу.

  Општина Врбас

  Изградња прикључних кракова „Врбас – север“ обухвата изградњу око 352 м канализације отпадних вода. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода.

  Општина Бечеј

  Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

  Општина Темерин

  Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

  Општина Бела Црква

  Друга фаза радова обухвата изградњу 132 м саобраћајница, пешачке стазе и 24 паркинг места (2 места намењена су лицима са посебним потребама).

  Општина Ириг

  Друга фаза радова на реконструкцији и адаптацији приземног дела родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу обухвата завршетак грубих грађевинских радова на статичкој санацији конструктивних елемената објекта и кровне конструкције.

  Општина Ириг

  Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

  Град Нови Сад

  Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ “Васа Стајић” подразумева изградњу неопходног додатног простора површине 400 м2 за извођење наставе и рад наставног особља. Доградњом два спрата биће обезбеђен простор за нове учионице, зборница, канцеларије за директора, педагога и сале за пријем родитеља.

  Општина Шид

  Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот подразумева изградњу 7796 метара водоводне мреже, што ће допринети да становници овог насељеног места имају хигијенски исправну воду за пиће.

  Општина Стара Пазова

  Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

 • Општина Мали Иђош

  Изградњом трибина на новоизграђеном и недовршемом фудбалском игралишту у Фекетићу, грађани овог места добиће место на коме ће се окупљати и уживати у спорту.

  Општина Сента

  Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

  Град Нови Сад

  Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду обухвата реконструкцију коловоза, паркинга и пешачких стаза у улицама Симе Милошевића, Илије Ђуричића, Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Пројекат обухвата и реконструкцију раскрснице на укрштању улица Симе Милошевића и Илије Ђуричића, формирањем кружног тока саобраћаја.

  Општина Нови Кнежевац

  IV фаза изградње фекалне канализационе мреже обухвата изградњу 2.225 метара канализационе мреже у циљу изградње јединственог система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца.

  Општина Кула

  Постављање 58 стубова са ЛЕД светиљкама дуж 1950 метара саобраћајница у радној зони блок бб у Кули, биће обезбеђено сигурније одвијање саобраћаја унутар радне зоне, те тиме обезбеђени и бољи услови за пословање у радној зони, што ће допринети даљем привредном развоју општине.

  Општина Ковин

  Асфалтирање и постављање сигнализације 5716 м саобраћајнице у индустријској зони блок 11б, што ће унапредити ниво пословања у Ковину.

  Општина Ковин

  Изградња 1747 м кишне канализације у индустријској зони блок 11б што ће унапредити ниво пословања у Ковину.

 • Општина Врбас

  Трећа етапа изградње канализационе мреже са изградњом и опремањем црпних станица и пумпи у насељима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно село, подразумева изградњу око 2.4 км канализационе мреже. Новоизграђена мрежа ће потисним цевоводима бити прикључена на канализациони систем „Јужни крак“ и повезана са централним постројењем за пречишћавање отпадних вода