Пројекти

Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 2,920,126,329.53 динара

 

Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 664,394,010.95 динара

Рехабилитација саобраћајницe Беочин-Бешеново

Уговорена вредност радова: 980,881,561.55 динара

Дом културе у Равном Селу

Уговорена вредност радова: 235,602,152.92

Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
(рушење, пројектовање, извођење радова, надзори)

Уговорена вредност радова: 3,220,516,880.22 динара

Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

 

Уговорена вредност радова: 54 милиона евра

Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици

Уговорена вредност радова: 99,006,933.06 динара

Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору на територији општине Апатин

Уговорена вредност радова: 217.788.724,20 динара

Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади

Уговорена вредност радова: 140,983,908.60 динара

Рехабилитација коловоза пута
Банстол - Чортановци

Уговорена вредност радова: 260,608,454.88 динара

Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

 

Уговорена вредност радова: 409,679,847.91 динара

Реконструкција интернистичког блока Опште болнице у Панчеву

 

Уговорена вредност радова: 539,472,112.44 динара

Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима (две фазе)

 

 

Уговорена вредност радова: 221,472,539.04 динара

Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару (пројектовање, изградња)

Уговорена вредност радова: 408,740,523.85 динара

Фото: Ј.Пап/Танјуг

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

 

Уговорена вредност радова: 185,562,785.10 динара

Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу - II фаза

Уговорена вредност радова: 11,593,322.02 динара

Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3

Уговорена вредност радова: 43,526,586.52 динара

Изградња кишне канализације и санација саобраћајнице у блоку 116 (индустријска зона) у Ковину

Уговорена вредност радова: 48,008,995.20 динара

Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Улице Марка Миљанова у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 197,508,591.97 динара

Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август у Руми

 

Уговорена вредност радова: 319,899,385.74 динара

Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 93,696,131.21 динара

Уређење приобаља реке Тисе у Тителу (изградња спортско-рекреативних терена)

Уговорена вредност радова: 11,444,700.00 динара

Адаптација и реконструкција објекта Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 346,770,642.38 динара

Изградња централног пречистача за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи

Уговорена вредност радова: 626,090,502.55 динара

Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз

 

Уговорена вредност радова: 209,674,925.46 динара

Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе
у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 48,269,313.12 динара

Изградња објекта ОШ "Јован Поповић"
у Сремској Митровици


Уговорена вредност радова: 344,258,907.26 динара

Изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици

Уговорена вредност радова: 118,072,760.59 динара

Рехабилитација улица у насељу Кукујевци

 

Уговорена вредност радова: 216.505.940,40 динара

Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Уговорена вредност радова: 700,697,601.46 динара

Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале у Белој Цркви

Уговорена вредност радова: 251,483,968.53 динара

Изградња спортске хале у Деспотову

 

Уговорена вредност радова: 115,975,776.11 динара

Фискултурна сала у ОШ ''Братство и јединство'' у Алибунару - наставак изградње

Уговорена вредност радова: 76,258,438.92 динара

Партерно уређење центра Кањиже

 

Уговорена вредност радова: 64,004,150.04 динара