Пројекти

Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште - Narodno kazalište - Nepszinhaz" у Суботици - VII, VIII/0, VIII/1 и VIII/2

Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду

Изградња објекта фискултурне сале са пратећим садржајима у Гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду

Рехабилитација саобраћајницe Беочин-Бешеново

Дом културе у Равном Селу

Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"
(рушење, пројектовање, извођење радова, надзори)

Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици

Реконструкција општинског пута од Купусине ка Бачком Моноштору на територији општине Апатин

Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади

Рехабилитација коловоза пута
Банстол - Чортановци

Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

Реконструкција интернистичког блока Опште болнице у Панчеву

Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима (две фазе)

Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару

Фото: Ј.Пап/Танјуг

Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу

Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу - II фаза

Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3

Изградња кишне канализације и санација саобраћајнице у блоку 116 (индустријска зона) у Ковину

Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем Улице Марка Миљанова у Новом Саду

Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август у Руми

Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду

Уређење приобаља реке Тисе у Тителу (изградња спортско-рекреативних терена)

Адаптација и реконструкција објекта Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду

Изградња централног пречистача за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи

Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз

Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе
у Новом Саду

Изградња објекта ОШ "Јован Поповић"
у Сремској Митровици

Изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици

Рехабилитација улица у насељу Кукујевци

Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајем и реконструкцијом мале сале у Белој Цркви

Изградња спортске хале у Деспотову

Фискултурна сала у ОШ ''Братство и јединство'' у Алибунару - наставак изградње

Партерно уређење центра Кањиже