Остали документи

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине од 23.12.2014. године

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима АП Војводине

Листа процеса Управе за капитална улагања АП Војводине

Извештај о примени правилника о поступку узбуњивању у 2018. години

Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за капитална улагања АП Војводине од 06.09.2019. године

Одлука о утврђивању посебног програма обуке стручног усавршавања службеника у Управи за капитална улагања АП Војводине у 2022. години

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине од 02.08.2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица