Остали документи

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине од 23.12.2014. године

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима АП Војводине

Извештај о примени правилника о поступку узбуњивању у 2018. години

Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за капитална улагања АП Војводине од 06.09.2019. године

Одлука о утврђивању посебног програма обуке стручног усавршавања службеника у Управи за капитална улагања АП Војводине у 2022. години

Регистар пословних процеса

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине од 04.01.2023. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

План за остваривање и унапређење родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2023. годину

План управљања ризицима од повреда принципа родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2023. годину

Упутство корисницима средстава за реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања АП Војводине од 07.02.2023. године

План за остваривање и унапређење родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2024. годину

План управљања ризицима од повреда принципа родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2024. годину