Остали документи

Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине од 23.12.2014. године

Кодекс понашања службеника и намештеника у органима АП Војводине

Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за капитална улагања АП Војводине од 06.09.2019. године

Регистар пословних процеса

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине од 04.01.2023. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

План за остваривање и унапређење родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2024. годину

План управљања ризицима од повреда принципа родне равноправности Управе за капитална улагања АП Војводине за 2024. годину