Интерни и јавни конкурси за попуњавање извршилачких радних места

21. новембар 2022. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - припрема, анализа и планирање јавних набавки за реализацију

Јавни конкурс

Образац изјаве

03. новембар 2022. године - Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - припрема, анализа и планирање јавних набавки за реализацију

Интерни конкурс

Образац изјаве

14. мај 2021. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - правни послови

Јавни конкурс

Образац изјаве

17. јун 2019. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - административни послови и достављање поште

Јавни конкурс

Образац изјаве

17. јун 2019. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - извршење јавних набавки

Јавни конкурс

Образац изјаве

17. јун 2019. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - спровођење јавних набавки

Јавни конкурс

Образац изјаве

17. јун 2019. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - правни послови

Јавни конкурс

Образац изјаве

17. јун 2019. године - Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - реализација пројеката из области образовања, културе и спорта

Јавни конкурс

Образац изјаве