Руководство

Управe за капитална улагања АП Војводине

мр Милош Малетић

директор

Ото Нађ
заменик директора
Јелена Фуртула
в.д. помоћника директора за правне и опште послове
Дејан Ристивојевић
в.д. помоћника директора за финансијске и рачуноводствене послове
Ивана Ковљен
в.д. помоћника директора за јавне набавке
Радан Бобић
в.д. помоћника директора за инвестиционе послове
Ивана Марјановић
в.д. помоћника директора за планирање и припрему пројеката