Rukovodstvo

Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

mr Miloš Maletić

direktor

Oto Nađ
zamenik direktora
Jelena Furtula
v.d. pomoćnika direktora za pravne i opšte poslove
Dejan Ristivojević
v.d. pomoćnika direktora za finansijske i računovodstvene poslove
Ivana Kovljen
v.d. pomoćnika direktora za javne nabavke
Radan Bobić
v.d. pomoćnika direktora za investicione poslove
Ivana Marjanović
v.d. pomoćnika direktora za planiranje i pripremu projekata