13/10/2016

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je danas pet javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalne hidrotehnike, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 379.000.000,00 dinara.

Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 175.000.000,00 dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti.
Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinanasiranje projekata u oblasti komunalne hidrotehnike, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je 130.000.000,00 dinara.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine namenila je 33.000.000,00 dinara ustanovama osnovnog obrazovanja i vaspitanja za poboljšanje uslova rada u osnovnim školama u Vojvodini. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata osnovnih škola.

Za realizaciju projekata koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 30.000.000,00 dinara. Na ovom konkursu, lokalne samouprave biće u prilici da obezbede sredsta za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata industrijskih i radnih zona, poslovnih inkubatora, tehnoloških parkova u javnoj svojini, uključujući i neophodnu prateću infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionisanje poslovne infrastrukture.

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je i 11.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u oblasti kulture, kao podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji se odnose na izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata kulture u javnoj svojini. Realizacijom ovih projekata, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine pruža podršku u razvoju, očuvanju i zaštiti kulturnih i nacionalnih posebnosti lokalne sredine.

Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 21. oktobra 2016. godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs).