13/10/2016

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас пет јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области саобраћајне инфраструктуре, комуналне хидротехнике, локалног и регионалног економског развоја, основног образовања и културе, за које је обезбеђено укупно 379.000.000,00 динара.

За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине, у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 175.000.000,00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових саобраћајница, реконструкцију, санацију или ојачање постојећих, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности.
Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинанасирање пројеката у области комуналне хидротехнике, обезбеде средства неопходна за изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је 130.000.000,00 динара.

Управа за капитална улагања АП Војводине наменила је 33.000.000,00 динара установама основног образовања и васпитања за побољшање услова рада у основним школама у Војводини. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката основних школа.

За реализацију пројеката који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 30.000.000,00 динара. На овом конкурсу, локалне самоуправе биће у прилици да обезбеде средста за реализацију пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката индустријских и радних зона, пословних инкубатора, технолошких паркова у јавној својини, укључујући и неопходну пратећу инфраструктуру која обезбеђује функционисање пословне инфраструктуре.

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је и 11.000.000,00 динара за реализацију пројеката у области културе, као подршку локалним самоуправама у реализацији пројеката који се односе на изградњу, санацију или реконструкцију објеката културе у јавној својини. Реализацијом ових пројеката, Управа за капитална улагања АП Војводине пружа подршку у развоју, очувању и заштити културних и националних посебности локалне средине.

Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 21. октобра 2016. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацији Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs).