14/08/2023

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Miloš Maletić obišli su danas radove na rekonstrukciji i proširenju Kanjiškog puta na Paliću i Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici, istakavši da je Pokrajinska vlada prethodnih godina u Subotici realizovala brojne važne projekte i uradila konkretne stvari za ljude koji tu žive.
„Pokrajinska vlada će ove i sledeće godine, preko Uprave za kapitalna ulaganja, sa gotovo 400 miliona dinara finansirati izgradnju i rekonstrukciju kolovoza u 20 ulica u Subotici, Čantaviru i Donjem Tavankutu, kao i izgradnju biciklističke staze na tri deonice“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
Kanjiški put rekonstruiše se u dužini od skoro dva kilometra, a projektom je predviđeno i proširenje puta sa tri na šest metara.

Predsednik Mirović je obišao i Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ u Subotici gde je Pokrajinska vlada obezbedila novac za nove krevete, dušeke i deo opreme za kuhinju. Dom „Kolevka“ je socijalno zdravstvena ustanova koja zbrinjava decu sa smetnjama u razvoju od rođenja do 26 godina života. Predsednik je dodao da će nakon rebalansa budžeta na raspolaganju biti dodatnih 400 miliona dinara za intervencije u 27 domova u sistemu socijalne zaštite u AP Vojvodini.

„Vodili smo računa o ravnomernom razvoju grada Subotice. Kanjiški put je izuzetno važan jer predstavlja najkraću vezu između Subotice i Kanjiže. Parelno sa ovim radovima odvijaju se i radovi na drugim lokacijama na teritoriji grada“, izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i istakao zahvalnost Pokrajinskoj vladi jer Subotica nikada nije imala veću podršku i ulaganja.

Predsednik Mirović održao je danas i radni sastanak sa gradonačelnikom Subotice, upravnikom Narodnog pozorišta, projektantima, predstavnicima izvođača radova i nadzora na temu završetka jednog od ranije započetih dugogodišnjih projekata – adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju Narodnog pozorišta u Subotici.
„U toku su završni radovi na rekonstrukciji Narodnog pozorišta. Ovaj posao je složen, radimo na tome da u narednim mesecima pustimo pozorište u funkciju. Paralelno radimo i na pribavljanju upotrebne dozvole“, istakao je Mirović i dodao da će svakog meseca do pribavljanja upotrebne dozvole koordinisati radove s ciljem da se pozorište što pre stavi u funkciju.

Objekat Narodnog pozorišta, najstarijeg pozorišta na prostoru nekadašnje Jugoslavije, izgrađen je 1854. godine, jedinstvena je arhitektonska celina proglašena za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Pokrajinska vlada, preko Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, od jula 2016. godine do danas izdvojila je za ovaj projekat oko 1,4 milijarde dinara. Reč je o projektu koji se finansira sredstvima Vlade Republike Srbije, Pokrajinske vlade i Grada Subotice. Ukupna novoprojektovana površina objekta iznosi oko 14.600 kvadratnih metara.
U ovom trenutku, završeni su radovi koji su bili predviđeni u okviru VII, VIII/0 faze i VIII/1 faze radova. U skladu sa projektnom dokumentacijom, sa završetkom VIII/2 faze radova, pozorište će moći da funkcioniše. Faza IX radova obuhvata radove na završetku koncertne dvorane.
„Preuzeo sam obavezu da operativno koordiniram izvođačima, podizvođačima, nadzorima i predstavnicima svih zainteresovanih strana na završetku radova na rekonstrukciji Narodnog pozorišta u Subotici“, istakao je Mirović.
Obilasku Subotice prisustvovao je i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.