22/05/2020

Председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине Војводине Иштван Пастор и директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Недељко Ковачевић обишли су данас радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи.

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је, у буџету за 2019. и 2020. годину, за финансирање пројекта вредног око 600 милиона динара, определила средства у износу од око 342 милиона динара.

Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент – водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром укупног капацитета 20 000 еквивалентних становника.

Обиласку радова присуствовао је и председник Општине Бачка Топола Габор Кишлиндер.