06/07/2019

Покрајинска влада је преко Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за пројекат изградње Сентандрејског пута у Новом Саду, вредан 702 милиона динара, издвојила 254 милиона динара. Поред Управе за капитална улагања радове су финансирали и Град Нови Сад и ЈП Путеви Србије.
Пројекат обухвата радове на потезу од кружне раскрснице са Приморском улицом до Велебитске улице у дужини од 1380 метара. У питању су две коловозне траке, ширине по седам метара са по две саобраћајне траке, са разделним острвом, пешачким и бициклистичким стазама обострано, као и паркинг местима, где то просторна ограничења дозвољавају. Пратећа инфраструктура подразумева и колектор атмосферске канализације ради ефикасног одвођења атмосферских вода са коловоза, а реконструисана је и постојећа водоводна мрежа, постављена су три семафора и ново јавно осветљење.