20/01/2017

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас седам јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, предшколског и основног образовања, здравствене заштите, спорта и културе, за које је обезбеђено укупно 1.420.000.000,00 динара.
За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 350.000.000,00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових саобраћајница, реконструкцију, санацију или ојачање постојећих, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштита вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је 350.000.000,00 динара.

Управа за капитална улагања АП Војводине определила је укупно 300.000.000,00 динара за реализацију пројеката у области здравствене заштите, који ће да допринесу развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини чији је оснивач локална самоуправа, те за опремање здравствених установа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе или Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа.

У циљу унапређења и модернизације инфраструктуре која доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевантности система предшколског и основног образовања и васпитања, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 50.000.000,00 динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката предшколских установа и основних школа.

За развој и унапређење спорта у локалним срединама, Управа за капитална улагања АП Војводине наменила је 70.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање пројеката који се односе на пројекте изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације спортских објеката у јавној својини, укључујући и спортске школске објекте.

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 250.000.000,00 динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећање запослености у Војводини. На овом конкурсу, локалне самоуправе биће у прилици да обезбеде средста за реализацију пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење.

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је и 50.000.000,00 динара за реализацију пројеката у области културе, као подршку локалним самоуправама у реализацији пројеката који се односе на изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката културе који се налазе у јавној својини. Реализацијом ових пројеката, Управа за капитална улагања АП Војводине пружа подршку локалним срединама у развоју, очувању и заштити културних и националних посебности.

Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 3. фебруара 2017. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покрајинске владе (https://www.vojvodina.gov.rs).