04/07/2017

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je danas šest javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, socijalne i zdravstvene zaštite, za koje je obezbeđeno ukupno 804.000.000,00 dinara.

Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je 150.000.000,00 dinara.
Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 125.000.000,00 dinara za podršku projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini. Na ovom konkursu, lokalne samouprave biće u prilici da obezbede sredsta za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukture i turističke infrastrukture u javnoj svojini, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje.

Po prvi put, sredstva se dodeljuju i za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite, koji će doprineti poboljšanju uslova rada u socijalnim ustanovama, a time i poboljšanju kvaliteta života ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa na teritoriji AP Vojvodine. Za ovu namenu, opredeljeno je ukupno 57.000.000,00 dinara. Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju uslugu domskog smeštaja čiji je osnivač AP Vojvodina u skladu sa Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite, a sredstva su namenjena za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini u kojima su smeštene ove ustanove socijalne zaštite.
Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine opredelila je ukupno 50.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u oblasti zdravstvene zaštite, koji će da doprinesu razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini čiji je osnivač AP Vojvodina za potrebe zdravstvenih ustanova u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

U cilju unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja, Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 72.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata predškolskih ustanova.
Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 14. jula 2017. godine godine, do 16.00 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) i Pokrajinske vlade (www.vojvodina.gov.rs).