04/07/2017

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас шест јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, предшколског образовања и васпитања, социјалне и здравствене заштите, за које је обезбеђено укупно 804.000.000,00 динара.

За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 350.000.000,00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових саобраћајница, реконструкцију, санацију или ојачање постојећих, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштита вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је 150.000.000,00 динара.
Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 125.000.000,00 динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећање запослености у Војводини. На овом конкурсу, локалне самоуправе биће у прилици да обезбеде средста за реализацију пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката пословне инфраструктуре и туристичке инфраструктуре у јавној својини, укључујући и инфраструктуру која обезбеђује функционално интегрисање пословне и туристичке инфраструктуре у окружење.

По први пут, средства се додељују и за финансирање и суфинансирање пројеката у области социјалне заштите, који ће допринети побољшању услова рада у социјалним установама, а тиме и побољшању квалитета живота рањивих и маргинализованих појединаца и група на територији АП Војводине. За ову намену, опредељено је укупно 57.000.000,00 динара. Право учешћа на јавном конкурсу имају установе социјалне заштите које пружају услугу домског смештаја чији је оснивач АП Војводина у складу са Уредбом о мрежи установа социјалне заштите, а средства су намењена за реализацију пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини у којима су смештене ове установе социјалне заштите.
Управа за капитална улагања АП Војводине определила је укупно 50.000.000,00 динара за реализацију пројеката у области здравствене заштите, који ће да допринесу развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији АП Војводине. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини чији је оснивач АП Војводина за потребе здравствених установа у складу са Планом мреже здравствених установа.

У циљу унапређења и модернизације инфраструктуре која доприноси повећању квалитета, ефикасности и релевантности система предшколског образовања и васпитања, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 72.000.000,00 динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, адаптације и санације објеката предшколских установа.
Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 14. јула 2017. године године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покрајинске владе (www.vojvodina.gov.rs).