12/05/2023

Постројење за дистрибуцију воде, којим је извориште у Радојеву повезано са водоводном мрежом у Српској Црњи, чиме ће бити повећан квалитет воде за пиће и решен велики проблем за све становнике Српске Црње, пуштено је у рад. Постројење је у рад пустио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

Изградњу постројења финансирала је Покрајинска влада, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, са укупно 157 милиона динара.

Пројекат је обухватио изградњу потисног цевовода за повезивање на водоводну мрежу насеља Српска Црња у дужини од 7.155 метара, замену бунарских пумпи као и изградњу сигналног кабла за управљање радом бунарске пумпе.

Издашност бунара у Радојеву је 12 литара у секунди, и може се користити за водоснабдевање потрошача у Српској Црњи, а у каснијој фази и осталих насеља у општини Нова Црња. Тиме ће бити остварен циљ да се грађанима у тој локалној самоуправи обезбеди технички, хемијски и бактериолошки исправна вода.