Износ додељених средстава

Изградњом постројења за припрему воде за пиће у Новом Бечеју биће обезбеђена здрава пијаћа вода за све становнике Новог Бечеја. Прва фаза изградње обухвата изградњу филтер станице са опремом за филтрацију. Бруто површина објекта је 385,06 м2. Локација постројења је на постојећем изворишту у Новом Бечеју.

Општина Нови Бечеј
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Нови Бечеј

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине