Износ додељених средстава

Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти подразумева изградњу око 4,3 км коловоза у обе улице, са постављањем вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. Изградњом ових саобраћајнице побољшава се квалитет живота локалног становништва, те обезбеђује безбедније одвијање саобраћаја.

Општина Сента
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Сента

Област

Саобраћајна инфраструктура