Износ додељених средстава

Санацијом и појачаним одржавањем локалног пута од Врдника до насељеног места Јазак биће унапређена саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг. Квалитетније саобраћајнице, безбедно одвијање саобраћаја само су неке од предности које доприносе бољој повезаности Врдника, као центра бањског туризма на Фрушкој Гори са суседним општинама, а тиме и даљи развој не само туризма, већ и привреде и пољопривреде у локалној заједници.

Општина Ириг
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Ириг

Област

Саобраћајна инфраструктура