Износ додељених средстава

Унапређењем саобраћајне инфраструктуре реконструкцијом Голубиначке улице у Шимановцима, локалног пута који је тренутно у веома лошем стању, биће повећана безбедност у саобраћају, али и омогућена већа пропусна моћ услед повећане фреквенције камиона и путничких возила на деоници пута која је веза насеља Шимановци и радне зоне „Север“. Пројектом је предвиђена реконструкција пута у дужини од 1,2 км.

Општина Пећинци
Датум доделе средстава

30. јануара 2018.

Корисник средстава

Општина Пећинци

Област

Саобраћајна инфраструктура