18/10/2016

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 47.000.000,00 динара за набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме у здравственим установама, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства ће да буду додељена преко конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, који је расписан данас и трајаће до 25. октобра 2016. године.
Подршком здравствених установа, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа, у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, биће обезбеђено несметано пружање здравствене заштите, као и побољшани услови рада у овим здравственим установама. Управа за капитална улагања АП Војводине подржава политику Покрајинске владе у обезбеђивању здравствене заштите која је једнако доступна свим грађанкама и грађанима, као и у очувању и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Детаљне информације о објављеном конкурсу, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацији Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs ).