27/08/2017

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области здравствене заштите, за који је обезбеђено укупно 138.000.000,00 динара.

Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини за потребе здравствених установа чији је оснивач АП Војводина и за те пројекте је обезбеђено 125.000.000,00 динара. Преостала средства, у износу од 13.000.000,00 динара, намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката у јавној својини, набавке медицинске опреме и санитетских возила за потребе здравствених установа са седиштем на територији АП Војводине чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Подршком здравствених установа у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, биће обезбеђено несметано пружање здравствене заштите, као и побољшани услови рада у овим здравственим установама. Управа за капитална улагања АП Војводине подржава политику Покрајинске владе у обезбеђивању здравствене заштите која је једнако доступна свим грађанкама и грађанима, као и у очувању и унапређењу квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 01. септембра 2017. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеном конкурсу, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Покрајинске владе и Управе за капитална улагања АП Војводине.