08/09/2017

Директор Управе за капитална улагања АП Војводине Недељко Ковачевић и градоначелник Града Суботице Богдан Лабан потписали су данас у Новом Саду уговор о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине Граду Суботици ради наставка финансирања адаптације, реконструкције и доградње зграде “Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház” у Суботици. За финансирање VII фазе пројекта, у покрајинском буџету је обезбеђено 223.000.000,00 динара.

„Заједничким радом и окупљањем свих нивоа власти, средства за наставак финансирања реконструкције и доградње Народног позоришта у Суботици, обезбеђена су са више извора, што је потврђено и недавним потписивањем уговора о преносу 111 милиона динара из републичког у покрајински буџет. Преосталих 112.000.000,00 динара већ је било обезбеђено је у покрајинском буџету“, истакао је након потписивања уговора директор Ковачевић и подсетио да је Покрајинска влада задужила Управу за капитална улагања АП Војводине да координира активности и обавља стручне послове ради финансирања VII фазе овог пројекта.

Градоначелник Суботице Богдан Лабан је напоменуо да је процењена вредност радова на VII фази овог пројекта око 250 милиона динара, те да је остатак средстава обезбеђен у градском буџету.

„Тиме су обезбеђени сви неопходни предуслови за покретање јавне набавке за избор извођача радова који ће током VII фазе радова да изводи неопходне занатске, инсталатерске и ентеријерске радове, као и остале завршне радове на појединим блоковима“, нагласио је градоначелник Лабан.