22/11/2022

Директор Управе за капитална улагања АП Војводине Милош Малетић и председник општине Темерин Младен Зец потписали су данас у Темерину уговор о преносу средстава за финансирање пројекта „Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта Старо Ђурђево у Темерину“. У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету, за финансирање овог пројекта обезбеђено је 100.000.000,00 динара у овој години.
„Потписивањем овог уговора, Покрајинска влада је преко Управе за капитална улагања АП Војводине доделила општини Темерин иницијална средства за почетак изградње пречистача пијаће воде у Старом Ђурђеву. У питању је значајан капиталан пројекат, о чему сведочи и сама вредност изградње од готово 1,6 милијарди динара“, истакао је овом приликом Малетић. Он је додао да ће ефекте изградње ове фабрике воде осетити преко 30.000 становника темеринске општине, као и да ће се капацитет са постојећих 35 л/с подићи на 130 л/с, што ће у наредном периоду допринети и даљем привредном развоју општине.

„Покрајинска влада је у овим изазовним временима успела да изнађе могућности да се овај пројекат финансира током ове и наредне две буџетске године. Овај пројекат ће још једном показати синергију у сарадњи Покрајинске владе и Владе Републике Србије, у складу са смерницама које је дао председник Републике Србије Александар Вучић да све локалне средине имају пијаћу воду, канализацију и путну инфраструктуру у циљу равномерног регионалног развоја“, напоменуо је директор Управе за капитална улагања АП Војводине Милош Малетић.

Председник општине Младен Зец је рекао да потписивањем овог уговора општина Темерин започиње решавање великог проблема који имају са пијаћом водом.
„Потписивањем уговора, створени су сви предуслови за расписивање јавне набавке за проналажење извођача радова за изградњу пречистача. Радови на изградњи би требало да трају наредне две године, тако да очекујемо да ћемо у 2024. години завршити ово постројење“, додао је Зец, захваливши се Покрајинској влади и Управи за капитална улагања што су препознали значај овог капиталног пројекта.

У насељима општине Темерин постоји константна појава већег садржаја арсена и амонијака од дозвољених. Због концентрације арсена изнад МДК забрањено је коришћење воде за пиће из водоводне мреже на територији целе општине. Локација изворишта „Старо Ђурђево“ по својим хидрогеолошким својствима и физичко – хемијским квалитетом сирове воде, у односу на остала изворишта, као и положајем у односу на два највећа насеља у општини је најповољније за снабдевање целе општине, али имаће и најмање оперативне трошкове код третмана сирове бунарске воде.