13/02/2024

Покрајинска влада, преко конкурса Управе за капитална улагања АП Војводине, у овој години са 2,6 милијарди динара финансира и суфинансира 15 пројеката на територији 13 локалних самоуправа у областима саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, као и развоја спорта.

У области саобраћајне инфраструктуре на територији шест градова и општина у АП Војводини, са 791,6 милиона динара наставиће се улагање у изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница, укључујући и бициклистичке стазе, чиме се побољшава безбедност свих учесника у саобраћају и доприноси бољој локалној и регионалној повезаности.

За наставак радова на изградњи потпуно новог булевара у Руми, који ће се пружати од Риговог млина дуж Улице Вука Караџића до Главне улице, као и за комплетну реконструкцију Павловачке улице, што ће умногоме олакшати одвијање саобраћаја према Врднику, Новом Саду и Сремској Митровици – ове године је Општини Рума додељено нових 200 милиона динара.

Граду Суботици је додељено додатних 150 милиона динара за завршетак изградње и рехабилитације јавних путева. Ове године је планирана изградња додатна три километра јавних путева и то у улицама Јосипа Зелића, Цветној, Јована Микића, Љермонтовљевој и Куна Ернеста у самом граду Суботици, као и у улицама Матка Вуковића у Доњем Таванкуту, Бориса Кидрича у Чантавиру и Школској у Хајдукову.

И Општина Апатин наставља са пројектом рехабилитације и изградње нових саобраћајница, те је обезбеђено додатних 100 милиона динара за изградњу бициклистичке стазе од Бање Јунаковић до Свилојева у дужини од скоро три километра, као и за рехабилитацију саобраћајнице у Свилојеву. Претходно је обновљена саобраћајница на Стапарском путу у Пригревици, као и саобраћајница Нова – пут Циглане.

Новац је обезбеђен и за наставак изградње улица на територији општине Сента, рехабилитацију јавног пута Српска Црња – Радојево на територији општине Нова Црња, као и за другу фазу радова на реконструкцији саобраћајница са инфраструктуром у улицама Димитрија Туцовића и Кнеза Михаила Обреновића у Панчеву.

Са укупно 955 милиона динара Покрајинска влада је подржала пројекте локалних самоуправа у области водоснабдевања и заштите вода.

За наставак изградње секундарне канализационе мреже, укупне дужине око 28,5 километара, у Фекетићу, у општини Мали Иђош, ове године је издвојено 500 милиона динара. До сада је у тој општини финансирана изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода, магистралног колектора у дужини од 11,2 километра, као и секундарних колектора којима се прикупља и преноси употребљена вода до магистралног колектора са свим пратећим објектима.

Наставља се и подршка у решавању проблема одвођења отпадних вода на територији града Панчева, за шта је обезбеђено додатних 80 милиона динара. У претходним годинама Покрајинска влада и Град Панчево су заједнички финансирали изградњу потамишког колектора, а прошле године је почела изградња око осам километара фекалне канализације у насељу Караула, што ће омогућити прикључење око 300 домаћинстава и 24 пословна субјекта на већ изграђен систем.

Општини Кањижа одобрено је додатних 100 милиона динара за почетак изградње канализационе мреже у насељу Васиљево, а Граду Кикинди 150 милиона за изградњу секундарне атмосферске канализације у деловима улица Моравске, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића.