25/10/2018

Данас је за саобраћај отворен реконтруисан пут Бач – Плавна, за чију је реконструкцију Покрајинска влада преко Управе за капитална улагања Војводине издвојила 142 милиона динара.

Радови на деоници дугој пет километара обухватили су ојачање постојеће коловозне конструкције, проширење коловоза, изграђене су нове банкине и путни јаркови. Поред наведеног, реконструкцијом пута је решено и одвођење атмосферских вода.

Постојећи пут био је у најлошијем стању у односу на остале путеве на подручју општине Бач и није испуњавао услове за безбедно одвијање саобраћаја .

Саобраћајница до насеља Плавна од великог је значаја за Бач зато што ће у значајној мери побољшати развој саобраћајне инфраструктуре, омогућити бољу повезаност са другим општинама и допринети даљем локално-економском развоју насеља.