24/01/2024

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас четири нова јавна конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, те развоја спорта. За финансирање и суфинансирање пројеката, обезбеђено је укупно 2,608,000,000.00 динара.
За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 792,000,000.00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих јавних путева, укључујући и бициклистичке стазе, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али се доприноси и бољој локалној и регионалној повезаности.
Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 761,000,000.00 динара за подршку пројеката које су локалне самоуправе припремиле у области локалног и регионалног економског развоја, а који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, унапређење туристичких потенцијала, као и повећање запослености у Војводини.
За обезбеђење стабилног, сигурног и дугорочног управљања отпадним водама, заштиту вода и животне средине уопште, на овогодишњем јавном конкурсу за водоснабдевање и заштиту вода обезбеђено је 955,000,000.00 динара. Средства која се додељују локалним самоуправама по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације система за водоснабдевање и припрему воде за пиће, као и за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине.
Укупно 100,000,000.00 динара обезбеђено је за подршку пројектима у области развоја спорта. Средства која се додељују локалним самоуправама по овом јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте.
Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 31. јануара 2024. године. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покрајинске владе (http://www.vojvodina.gov.rs ).