14/02/2023

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас шест нових јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања, заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, развоја спорта и здравствене заштите. За финансирање и суфинансирање пројеката, обезбеђено је укупно 5,971,000,000.00 динара.

За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 3,247,000,000.00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих јавних путева, укључујући и бициклистичке стазе, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али се доприноси и бољој локалној и регионалној повезаности.

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 1,070,000,000.00 динара за подршку пројеката које су локалне самоуправе припремиле у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа,  унапређење туристичких потенцијала, као и повећање запослености у Војводини.

За обезбеђење стабилног, сигурног и дугорочног управљања отпадним водама, заштиту вода и животне средине уопште, на овогодишњем јавном конкурсу за заштиту вода обезбеђено је 720,000,000.00 динара. Средства која се додељују локалним самоуправама по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију система за водоснабдевање и припрему воде за пиће. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је укупно 325,500,000.00 динара.

Укупно 508,500,000.00 динара обезбеђено је за подршку пројектима у области развоја спорта. Средства која се додељују локалним самоуправама по овом јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте.

У циљу побољшања услова рада у домовима здравља, обезбеђење здравствене заштите која је једнако доступна свим грађанима и очување и унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 100,000,000.00 динара. Право учешћа на јавном конкурсу у области здравствене заштите имају домови здравља у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са Планом мреже здравствених установа.

Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 03. марта 2023. године. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на линку: https://kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/aktuelni-konkursi/