21/03/2023

За реализацију 37 нових пројеката у АП Војводини и наставак финансирања десет пројеката који су планирани као вишегодишњи, Покрајинска влада је преко Управе за капитална улагања АП Војводине издвојила готово шест милијарди динара. Реч је о пројектима у областима саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања, заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, здравствене заштите и развоја спорта.
„И ове године смо, преко Управе за капитална улагања, расписали јавни позив на који се одазвала већина локалних самоуправа, са којима ћемо заједнички реализовати значајне инвестиције на територији Војводине“, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић, који је заједно са  директором Управе за капитална улагања Војводине Милошем Малетићем, уручио уговоре представницима 36 локалних самоуправа за финансирање и суфинансирање пројеката. 

Према Мировићевим речима, поред ових пројеката, из покрајинског буџета у овој години биће финансиране и друге инвестиције – изградња Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду и пречистача отпадних вода у Врднику и друге.
У области саобраћајне инфраструктуре, како је навео Мировић, започиње нови, велики инвестициони циклус на територији 26 градова и општина, вредан више од 3,2 милијарде динара – изградња нових и реконструкција постојећих саобраћајница, локалних путева и бициклистичких стаза.
Поред Суботице, на чијој ће територији бити реконструисано чак осамнаест улица, за шта је издвојено 250 милиона динара, обезбеђена су средства и за наставак реконструкције пута од Купусине ка Бачком Моноштору на територији града Сомбора, за изградњу моста у Чоки, као и за реконструкцију саобраћајне инфраструктуре у Панчеву, Апатину, Руми, Новом Бечеју, Бачу, Беочину, Темерину, Бачком Петровцу, Жабљу, Инђији, Житишту, Пећинцима, Пландишту, Ковину, Сенти, Алибунару, Опову, Сечњу, Новој Црњи, Тителу, Вршцу и Ковачици.
Мировић је истакао да су за пројекте у општини Ириг издвојена знатна финансијска средства – 378 милиона динара за рехабилитацију коловоза у Великој Ремети, Врднику, Јаску, Ривици и Иригу.
У Панчеву ће почети комплетна реконструкција улица Димитрија Туцовића и Кнеза Михајла Обреновића, а то је важно, како је навео председник, због повезивања са северном индустријском зоном, која представља главну развојну полугу Панчева, где, уз помоћ Владе Србије и Покрајинске владе, већ успешно послују бројне компаније, које запошљавају велики број људи.

За реализацију пројеката у области водоснабдевања додељена су средства за четири пројекта – укупно 325,4 милиона динара – за наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди, за изградњу црпне станице у фабрици воде у Ади, као и за пројекте у Новој Црњи и Опову.
Мировић је нагласио и то да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство определио ове године 600 милиона динара за реконструкцију бунара у сеоским срединама.
Укупно 719,4 милиона динара издвојено је и за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у јавној својини на територији градова Панчево и Кикинда, као и у општинама Кањижа и Мали Иђош.
Мировић је подсетио на то да је у Малом Иђошу завршена изградња пречистача отпадних вода и да се наставља изградња секундарне мреже у дужини од 26 километара, те да су за тај пројекат издвојена знатна финансијска средства.
Председник је истакао да ће у Панчеву бити реализован пројекат изградње канализационе мреже, која ће омогућити прикључење око 300 домаћинстава у насељу Караула.
Председник Мировић најавио је, између осталог, и реконструкцију здравствене станице у Шајкашу, за шта је издвојено готово 100 милиона динара.

За област спорта намењено је 508,4 милиона динара. Тим средствима биће финансирана изградња фискултурне сале у Мачванској Митровици и Путинцима, као и реконструкција и санација спортских објеката у Зрењанину и Вршцу.
Како је председник навео, предвиђени су и нови пројекти у области локалног и регионалног економског развоја, вредни 1,07 милијарди динара – уређење пешачких површина и паркинга у централној градској зони у Бачкој Паланци и реконструкција Трга у Србобрану.
Путем ових конкурса обезбеђена су средства и за наставак финансирања пројеката – изградња затвореног базена у Новом Бечеју и Бачкој Тополи, као и градског купалишта у Ковину, инфраструктурно опремање индустријске зоне у Вршцу, извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша у општини Шид и наставак финансирања друге фазе реконструкције улица у Апатину.
Мировић је истакао да је направљена велика разлика од 2016. године до данас када је реч о управљању јавним финансијама и улагањима јер не постоји пројекат који је Покрајинска влада најавила и који финансира, а да није реализован.