24/03/2017

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката на територији АП Војводине у области енергетске ефикасности за који је обезбеђено укупно 90.000.000,00 динара.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу обезбеде средства неопходна за реконструкцију, санацију или адаптацију јавне расвете, постројења за производњу топлотне енергије, термичких омотача и термотехничких система у објектима, као и изградњу постројења за коришћење обновљивих извора енергије, а неопходан услов је да су објекти у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине.

Пружањем подршке локалним самоуправама у реализацији пројеката унапређења и модернизације инфраструктуре која ће допринети побољшању енергетске ефикасности општина, створиће се услови за рационално коришћење енергије, смањење потрошње енергије за грејање, хлађење, вентилацију, припрему санитарне топле воде и електричне енергије, смањење емисије штетних гасова, повећање коришћења обновљивих извора енергије, а самим тим и допринети бољој заштити животне средине у Војводини.

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 07. априла 2017. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацији Управе за капитална улагања АП Војводине (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs).