28/04/2017

Санација Гребенског пута, у делу пута од Иришког венца до хотела „Норцев“, завршена је и пуштена у саобраћај, те је од данас грађанима омогућен бољи прилаз излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.

Радови на санацији 3,4 километра пута завршени су двадесет дана пре рока предвиђеног за завршетак радова. Укупна вредност радова износи 49.826.573,04 динара, а средства су општини Ириг додељена преко конкурса Управе за капитална улагања АП Војводине.

Пројекат је обухватио санацију, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације, што ће допринети безбедности свих учесника у саобраћају, али и већем развоју туризма у иришкој општини.

Реконструкција пута од Иришког венца до хотела „Норцев“ почетак је великог пројекта који ће у наредним годинама да буде реализован у сарадњи локалних самоуправа и Покрајинске владе, а који подразумева комплетну реконструкцију Гребенског пута. Реализација пројекта ће допринети развоју привреде, стварањем просторних могућности за изградњу капацитета на изузетно атрактивној локацији што ће дугорочно да се позитивно одрази на целокупан развој подручја Фрушке горе.