18/02/2022

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је данас шест нових јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, основног образовања и васпитања, развоја спорта и културе. За финансирање и суфинансирање пројеката, обезбеђено је укупно 3,724,000,000.00 динара.

За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђено је 1,682,000,000.00 динара. Реализацијом пројеката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница, укључујући и бициклистичке стазе, побољшава се безбедност свих учесника у саобраћају, сигурније одвијање саобраћаја, али се доприноси и бољој локалној и регионалној повезаности.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За реализацију пројеката у овој области, обезбеђено је укупно 525,000,000.00 динара.

Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 758,000,000.00 динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, унапређење туристичких потенцијала, као и повећање запослености у Војводини.

Укупно 613,000,000.00 динара обезбеђено је за подршку пројектима у области развоја спорта. Средства која се додељују по овом јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте.
У циљу побољшања услова рада установа основног образовања и васпитања, Управа за капитална улагања АП Војводине обезбедила је 120,000,000.00 динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације објеката установа основног образовања и васпитања у јавној својини на територији АП Војводине.

Подржавајући реализацију пројеката који доприносе развоју, очувању, унапређењу и заштити културних и националних посебности локалне средине на територији АП Војводине, Управа за капитална улагања АП Војводине ове године је обезбедила 26,000,000.00 динара у оквиру јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе.

Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 04. марта 2022. године, до 16.00 часова. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет презентацијама Управе за капитална улагања АП Војводине и Покрајинске владе.