Uprava za kapitalna ulaganja od jeseni prošle godine do septembra ove godine izdvojila je dva milijardi 782 miliona dinara za projekte lokalnih samouprava. Od početka godine raspisano je 18 projekata, od kojih tri završavaju danas. O njihovom značaju i kvalitetu, razgovaramo sa direktorom Uprave za kapitalna ulaganja Nedeljkom Kovačevićem.