Zdravstvena i socijalna zaštita

  Specijalna bolnica za plućne bolesti „DR Budislav Babić“ Bela Crkva

  SBPB „Dr Budislav Babić“ započela je sa gradnjom novog objekta bolnice, koji je trebalo da omogući proširenje kapaciteta bolnice još 2008. godine, kada je i izvedeno najviše građevinskih radova. Međutim, od 2013. godine radovi su u zastoji. Sa sredstvima obezbeđenim na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine biće izvedeni neophodni građevinsko-zanatski radova, koji će…

  Klinički centar Vojvodine

  Rekonstrukcijom i sanacijom objekata Kliničkog centra Vojvodine predviđena je rekonstrukcija objekta Klinike za ortopedsku hirurgiju, sanacija Klinike za bolesti uva, grla i nosa, sanacija kotlarnice i vešeraja Klinike za neurologiju, te sanacija elektroenergetskih instalacija i napojnih vodova Klinike za neurologiju, očne klinike i upravne zgrade. Realizacijom projekta biće obezbeđeni bolji uslovi za rad zaposlenih i…

  Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

  Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u postupku je kupovine aparata za magnetnu rezonancu, koji će da bude smešten u novoizgrađeni objekat Odseka za magnetnu rezonancu. U okviru faza I izgradnje objekta, predviđena je izgradnja prizemlja objekta, čija će konačna spratnost da bude P+1+M. Obezbeđenjem prostora za smeštaj MR aparata omogućiće se njegov…

  Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“

  Odeljenje psihogerijatrije – paviljon A, izgrađeno pre 50 godina, nalazi se u ruiniranoj zgradi, te je bezbednost pacijenata i osoblja koje radi na odeljenju ugrošeno. Projektom rekonstrukcije, adaptacije i energetske sanacije objekta predviđeno je saniranje dotrajalih konstruktivnih elemenata poput dela fasadnih i unutrašnjih zidova, poda, izrada novog kosog krova, zamena instalacija i drugi potrebni radovi….

  Ustanova socijalne zaštite Gerontološki centar „Novi Sad“

  Prihvatilište za zbrinjavanje svih kategorija korisnika sa teritorije Grada Novog Sada smešteno je u objekat u Futogu koji je neadekvatan i ne zadovoljava potrebe za privremenim smeštajem. Projektom je predviđena nadgradnja nove etaže na postojećem gabaritu objekta, dogradnja aneksa za dnevni boravak korisnika sa proširenjem trpezarije, kao i dogradnja odgovarajućeg lifta u koji može da…

  Opština Čoka

  Rekonstrukcijom zubne ambulante u Čoki predviđena je adaptacija tavanskog prostora, gde će da budu smeštene zajednička služba, sala za sastanke, sanitarni čvor i čajna kuhinja. Pored adaptacije prostora, predviđena je i energetska sanacija objekta, kao i izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom.

  Opština Temerin

  Rekonstrukcija prizemnog dela objekta Doma zdravnja predviđa unutrašnju adaptaciju prostora, izgradnju novih sanitarnih čvorova, izgradnju elektroinstalacija, kompletnu zamenu stolarije, termoizolaciju spoljne fasade, izgradnju pristupnih rampi za osobe sa invaliditetom i zamenu krova, što će doprineti unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u Bačkom Jarku.

  Opština Srbobran

  Projektom je predviđena dogradnja Odeljenja za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja “Dr Đorđe Bastić”, što će doprineti poboljšanju kvaliteta uslova lečenja najmlađih stanovnika Srbobrana.

  Opština Opovo

  Sanacijom i adaptacijom ambulante u Sakulama, predviđeno je formiranje prostorija za apoteku, te premeštanje kartoteke. Osim unutrašnje adaptacije objekta, projektom je predviđena izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom

  Grad Novi Sad

  Zgrada  Zavoda za hitnu medicinsku pomoć biće sagrađena na uglu Bulevara patrijarha Pavla, Jastrebačke i Ulice Ilariona Ruvarca  u Novom Sadu, na parceli od preko 3.000 kvadrata. Izgradnjom Hitne pomoći biće poboljšan kvalitet pružanja zdravstvenih usluga na teritoriji Grada Novog Sada.

  Opština Bački Petrovac

  Adaptacija ambulante podrazumeva izvođenje radova koji će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti objekta, a obuhvatiće zamenu spoljne stolarije i termoizolaciju tavanskog prostora

  Opština Bačka Topola

  Kompletna izolacija spoljnih zidova, izolacija međuspratne konstrukcije prema tavanu, kao i zamena spoljne stolarije, doprineće potpunoj energetskoj sanaciji Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži”. Realizacijom projekta, računi za grejanje biće smanjeni, kao i emisija štetnih gasova, ali rekonstrukcijom objekta obezbediće se bolji uslovi za rad i pružanje zdravstvenih usluga.