Здравствена и социјална заштита

  Специјална болница за плућне болести „ДР Будислав Бабић“ Бела Црква

  СБПБ „Др Будислав Бабић“ започела је са градњом новог објекта болнице, који је требало да омогући проширење капацитета болнице још 2008. године, када је и изведено највише грађевинских радова. Међутим, од 2013. године радови су у застоји. Са средствима обезбеђеним на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине биће изведени неопходни грађевинско-занатски радова, који ће…

  Клинички центар Војводине

  Реконструкцијом и санацијом објеката Клиничког центра Војводине предвиђена је реконструкција објекта Клинике за ортопедску хирургију, санација Клинике за болести ува, грла и носа, санација котларнице и вешераја Клинике за неурологију, те санација електроенергетских инсталација и напојних водова Клинике за неурологију, очне клинике и управне зграде. Реализацијом пројекта биће обезбеђени бољи услови за рад запослених и…

  Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

  Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у поступку је куповине апарата за магнетну резонанцу, који ће да буде смештен у новоизграђени објекат Одсека за магнетну резонанцу. У оквиру фаза I изградње објекта, предвиђена је изградња приземља објекта, чија ће коначна спратност да буде П+1+М. Обезбеђењем простора за смештај МР апарата омогућиће се његов…

  Специјална болница за психијатријске болести „Ковин“

  Одељење психогеријатрије – павиљон А, изграђено пре 50 година, налази се у руинираној згради, те је безбедност пацијената и особља које ради на одељењу угрошено. Пројектом реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта предвиђено је санирање дотрајалих конструктивних елемената попут дела фасадних и унутрашњих зидова, пода, израда новог косог крова, замена инсталација и други потребни радови….

  Установа социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“

  Прихватилиште за збрињавање свих категорија корисника са територије Града Новог Сада смештено је у објекат у Футогу који је неадекватан и не задовољава потребе за привременим смештајем. Пројектом је предвиђена надградња нове етаже на постојећем габариту објекта, доградња анекса за дневни боравак корисника са проширењем трпезарије, као и доградња одговарајућег лифта у који може да…

  Општина Чока

  Реконструкцијом зубне амбуланте у Чоки предвиђена је адаптација таванског простора, где ће да буду смештене заједничка служба, сала за састанке, санитарни чвор и чајна кухиња. Поред адаптације простора, предвиђена је и енергетска санација објекта, као и изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом.

  Општина Темерин

  Реконструкција приземног дела објекта Дома здравња предвиђа унутрашњу адаптацију простора, изградњу нових санитарних чворова, изградњу електроинсталација, комплетну замену столарије, термоизолацију спољне фасаде, изградњу приступних рампи за особе са инвалидитетом и замену крова, што ће допринети унапређењу квалитета пружања здравствене заштите у Бачком Јарку.

  Општина Србобран

  Пројектом је предвиђена доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља “Др Ђорђе Бастић”, што ће допринети побољшању квалитета услова лечења најмлађих становника Србобрана.

  Општина Опово

  Санацијом и адаптацијом амбуланте у Сакулама, предвиђено је формирање просторија за апотеку, те премештање картотеке. Осим унутрашње адаптације објекта, пројектом је предвиђена изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом

  Град Нови Сад

  Зграда  Завода за хитну медицинску помоћ биће саграђена на углу Булевара патријарха Павла, Јастребачке и Улице Илариона Руварца  у Новом Саду, на парцели од преко 3.000 квадрата. Изградњом Хитне помоћи биће побољшан квалитет пружања здравствених услуга на територији Града Новог Сада.

  Општина Бачки Петровац

  Адаптација амбуланте подразумева извођење радова који ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта, а обухватиће замену спољне столарије и термоизолацију таванског простора

  Општина Бачка Топола

  Комплетна изолација спољних зидова, изолација међуспратне конструкције према тавану, као и замена спољне столарије, допринеће потпуној енергетској санацији Дома здравља “Др Јанош Хаџи”. Реализацијом пројекта, рачуни за грејање биће смањени, као и емисија штетних гасова, али реконструкцијом објекта обезбедиће се бољи услови за рад и пружање здравствених услуга.