Здравствена и социјална заштита

  Општина Чока

  Реконструкцијом зубне амбуланте у Чоки предвиђена је адаптација таванског простора, где ће да буду смештене заједничка служба, сала за састанке, санитарни чвор и чајна кухиња. Поред адаптације простора, предвиђена је и енергетска санација објекта, као и изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом.

  Општина Темерин

  Реконструкција приземног дела објекта Дома здравња предвиђа унутрашњу адаптацију простора, изградњу нових санитарних чворова, изградњу електроинсталација, комплетну замену столарије, термоизолацију спољне фасаде, изградњу приступних рампи за особе са инвалидитетом и замену крова, што ће допринети унапређењу квалитета пружања здравствене заштите у Бачком Јарку.

  Општина Србобран

  Пројектом је предвиђена доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља “Др Ђорђе Бастић”, што ће допринети побољшању квалитета услова лечења најмлађих становника Србобрана.

  Општина Опово

  Санацијом и адаптацијом амбуланте у Сакулама, предвиђено је формирање просторија за апотеку, те премештање картотеке. Осим унутрашње адаптације објекта, пројектом је предвиђена изградња приступне рампе за особе са инвалидитетом

  Град Нови Сад

  Зграда  Завода за хитну медицинску помоћ биће саграђена на углу Булевара патријарха Павла, Јастребачке и Улице Илариона Руварца  у Новом Саду, на парцели од преко 3.000 квадрата. Изградњом Хитне помоћи биће побољшан квалитет пружања здравствених услуга на територији Града Новог Сада.

  Општина Бачки Петровац

  Адаптација амбуланте подразумева извођење радова који ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта, а обухватиће замену спољне столарије и термоизолацију таванског простора

  Општина Бачка Топола

  Комплетна изолација спољних зидова, изолација међуспратне конструкције према тавану, као и замена спољне столарије, допринеће потпуној енергетској санацији Дома здравља “Др Јанош Хаџи”. Реализацијом пројекта, рачуни за грејање биће смањени, као и емисија штетних гасова, али реконструкцијом објекта обезбедиће се бољи услови за рад и пружање здравствених услуга.