Zaštita kulturnog nasleđa

  Општина Шид

  Санацијом позорнице у Културно-образовном центру Шид биће реконструисан и проширен просценијум и постојећа бина, постављене завесе и сценска опрема, те реконструисане степенице и под поред бине.

  Општина Сента

  У оквиру 3. фазе реконструкције и адаптације бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара, предвиђена је замена столарије, изградња система дојаве пожара у једном делу објекта, изградња унутрашње хидрантске мреже и постављање утоварне рампе.

  Општина Пландиште

  Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милетићеву обухвата замену свих прозора, постављање фасаде, замену дотрајале кровне конструкције, олука, зидање нових димњака и реновирање унутрашње сале.

  Општина Нови Кнежевац

  Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе  у Новом Кнежевцу подразумева извођење свих неопходних грађевинских и пратећих радова којима ће бити завршена изградња објекта, укупне површине 307 м2. Реализацијом пројекта биће обезбеђен простор за смештај гостију, што омогућава организацију различитих културних манифестација и гостовања фолклорних друштава.

  Општина Кањижа

  Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама подразумева поправку кровне конструкције, завршетак фасадне термоизолације и унутрашње термоизолације, што ће допринети побољшању енергетске ефикасности објекта.

  Општина Ириг

  Друга фаза радова на реконструкцији и адаптацији приземног дела родне куће Борислава Михајловића Михиза у Иригу обухвата завршетак грубих грађевинских радова на статичкој санацији конструктивних елемената објекта и кровне конструкције.