Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine

  Grad Pančevo

  Druga faza izgradnje potamiškog kolektora obuhvata izgradnju dela kolektora od crpne stanice Crveni magacin do postojeće glavne crpne stanice FCS Luka Dunav. Projekat obuhvata izgradnju 1.748 metara mreže,čime se unapređuje sistem upravljanja otpadnim vodama na teritoriji Grada Pančeva i obezbeđuju bolji uslovi za poslovanje privrednih subjekata u zoni kolektora.

  Opština Sremski Karlovci

  Projekat odvođenja atmosferskih voda sa Trga Branka Radičevića i ulivnih ulica predstavlja nastavak ranije započetog projekta rekonstrukcije sistema kanalizacije upotrebljenih voda. Ovom fazom projekta biće izgrađeno oko 200 m atmosferske kanalizacije u samom centru naselja, što će u značajnoj meri doprineti očuvanju životne sredine i poboljšati kvalitet života građana i brojnih turista koji svakodnevno posećuju…

  Grad Kikinda

  Rekonstrukcija cevovoda na delu vodovodne mreže u Kikindi podrazumeva zamenu postojećih cevi distribucionog cevovoda sa adekvatnim cevima od polietilena visoke gustine. Vodovodna mreža biće rekonstruisana u ukupnoj dužini od 5.849,50 metara u Ulici Feješ Klare, Nićifora Brandića, Distričkoj, Dimitrija Tucovića, Branka Radičevića, Đure Daničića i Vojina Zirojevića.

  Opština Novi Kneževac

  Sanacijom dela vodovodne mreže u Novom Kneževcu biće zamanjene postojeće azbest cementne cevi kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje pijaćom vodom na teritoriji naselje. Projektom je predviđena sanacija mreže u ulicama Kralja Petra Prvog, Žarka Zrenjanina, Trgu Moše Pijade, Krsturskom putu, Nemanjinoj i Jelene Bajić.

  Opština Novi Bečej

  Izgradnjom postrojenja za pripremu vode za piće u Novom Bečeju biće obezbeđena zdrava pijaća voda za sve stanovnike Novog Bečeja. Prva faza izgradnje obuhvata izgradnju filter stanice sa opremom za filtraciju. Bruto površina objekta je 385,06 m2. Lokacija postrojenja je na postojećem izvorištu u Novom Bečeju.

  Opština Alibunar

  Kanalizaciona mreža je izgrađena na oko 60% teritorije Alibunara. Izgradnjom 2.672 metra kanalizacione mreže u Bloku 5, korisnici koji i dalje koriste septičke jame, bili bi priključeni na kanalizacionu mrežu otpadnih voda, što bi umnogome doprinelo poboljšanju kvaliteta života građana. Prva faza obuhvata gradnju mreže u Nemanjinoj ulici i u delu ulice Žarka Zrenjanina do…

  Opština Titel

  Naseljeno mesto Šajkaš je jedno od nauređenijim mesta titelske opštine, te bi sa izgradnjom kanalizacione mreže bio dodatno podignut nivo kvaliteta života stanovništva i doprinelo očuvanju životne sredine. Prvom fazom je predviđena izgradnja kanalizacione mreže u ulicama Radnička, Zmaj Jovina, Petra Drapšina i Braće Krkljuš.

  Opština Stara Pazova

  Deo IV faze vodovodne mreže naselja Vojka obuhvata izgradnju oko 3.200 metara ulične vodovodne mreže što će omogućiti priključenje oko 250 novih domaćinstava i privrednih subjekata na javni sistem vodosnabdevanja. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovodne mreže u ulicama Sestara Grujić, Stevana Popova, M.Đorđevića Neše, Karađorđevoj, Nikole Filipina i Majur.

  Opština Pećinci

  Sistem vodosnabdevanja u Ašanji sastoji se od bunara, hidroforske stanice i vodovodne mreže. Hidromašinska i elektro oprema je dotrajala, te je projektom predviđena sanacija i zamena hidrotehničke opreme u hidroforskoj stanici, opremanje bunara i ugradnja opreme za hlorisanje na izvorištu, kako bi se obezbedilo nesmetano i sigurno vodosnabdevanje stanovništa.

  Opština Novi Bečej

  Naselje “Šušanjski sliv“ u Novom Bečeju delimično je pokriven mrežom kanalizacije otpadnih voda. Projektom izgradnje sekundarne kanalizacione mreže predviđena je izgradnja oko 1.588 m mreže u ulicama Vlade Kolara, Miloja Čiplića, Tapai Šandora i Brigadira Ristića. Izgradnjom sekundarne kanalizacione mreže, građani „Šušanjskog sliva“ prestaće da koriste septičke jame, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života, ali…

  Opština Nova Crnja

  Stanovništvo Nove Crnje i Vojvode Stepe se vodom snabdeva sa izvorišta koja su bogata prirodnim organskim materijama, te prilikom tretmana hlorom stvaraju se trihalometani. Realizacijom ovog projekta biće nabavljena i ugrađena nova oprema za proizvodnju i doziranje mešovitog dezinfekta na mestu potrošnje sa automatskim dozirnim sistemom i sistemom za praćenje koncentracije rezidualnog hlora u tretiranoj…

  Grad Kikinda

  Sanacija vodovodne mreže obuhvata rekonstrukciju 2.513,80 metara mreže u ulicama Albertova,Kumanovska i Veljka Petrovića u Kikindi. Realizacijom ovog projekta se stvaraju uslovi koji će doprineti podizanju kvaliteta mreže za vodosnabdevanje i izgradnju fabrike vode.

  Opština Vrbas

  Odvođenje komunalnih voda voda u naselju „Vrbas Sever“ kod kolonije Kudeljare trenutno se obavlja preko septičkih jama i upojnih bunara, što dovodi do zagađenja zemljišta i okoline uopšte. Projekat predviđa izgradnju 192 metra kanalizacione mreže, te priključenje na ranije izgrađen kanalizacioni sistem koji vodi ka Centralnom postrojenju za preradu otpadnih voda.

  Opština Apatin

  Druga faza rekonstrukcije i proširenja atmosferske kanalizacije sliva “Dunavac” u Apatinu predstavlja nastavak projekta započetog sredinom 2017. godine, a koji za cilj ima rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda iz zone gradskog područja, te sprečavanje budućih plavljenja ovog dela naselja. Projektom je predviđena rekonstrukcija kolektora u ulicama Nikole Tesle i D. Trifunovića, u dužini od oko…

  Pećinci

  Sistem vodosnabdevanja naselja Kupinovo sastoji se od bunara, hidroforse stanice i vodovodne mreže. Hidromašinska i elektro oprema je dotrajala, pa je zbog starosti i korozije opreme prisutna stalna opasnost od havarije i nestanka vode. Projektom je predviđena ugradnja nove hidrotehničke opreme u objektu hidroforske stanice, kompletna sanacija opreme u bunarskim šahtovima, kao i ugradnja opreme…

  Beočin

  U naselju Rakovac, pre 14 godina, izgrađen je deo kanalizacione mreže otpadnih vode. Realizacijom ovog projekta, predviđena je izgradnja kanalizacione mreže u reonima „Salaksija“, „Belegir“ i u delu Pašićeve ulice, ukupne dužine oko 2900 metara. Izgradnjom kanalizacione mreže, postiže se očuvanje životne sredine, sprečavanje zagađenja vode i zemljišta, a time će i život stanovnika u…

  Čoka

  Peta etapa rekonstrukcije vodovodne mreže obuhvata zamenu dotrajalih azbest-cementnih cevi sa cevima od polietilena u dužini od 2.565 m, kao i izgradnju novih šahtova. Realizacijom ovog projekta, domaćinstvima u ulicama Branka Radičevića, Braće Vujića, Maršala Tita, Vuka Karadžića, Petra Drapšina, Jadranskoj i Sutjeskoj biće obezbeđeno stabilno vodosnabdevanje higijenski ispravnom vodom.

  Inđija

  Izgradnjom sabirnog cevovoda i dva bunara sa pratećom opremom biće obezbeđen kapacitet inđijskog izvorišta od 150 l/s. To će omogućiti puštanje u rad postrojenja za pripremu vode, koje obezbeđuje mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravnu vodu. Puštanjem u rad postrojenja za pripremu vode biće obezbeđene potrebne količine vode za nesmetano snabdevanje kvalitetnom vodom Inđije, Ljukova, Jarkovaca, Novih…

  Žitište

  Nastavak izgradnje prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Žitište podrazumeva ugradnju hidromašinske i merno-regulacione opreme i cevovoda na postrojenju. Oprema predstavlja „srce“ novoizgrađenog postrojenja čiji rad će omogućiti adekvatan tretman otpadnih voda i time obezbediti kvalitetniji život građana.

  Sombor

  Vodosnabdevanje na teritoriji Grada Sombora obezbeđeno je kvalitetnom vodom iz izvorišta „Jaroš“, te je povezivanje svih naseljenih mesta na izvorište višegodišnji projekat koji lokalna samouprava realizuje u cilju obezbeđivanja dugoročnog snabdevanja kvalitetnom vodom na teritoriji celog grada. Izgradnja dela magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo nastavak je projekta koji će obezbediti pijaću vodu i za stanovnike Doroslova. U…

  Opština Bačka Topola

  Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže, obuhvatiće radove na 7.450 m gradske vodovodne mreže, koji će doprineti da oko 3000 građana bude snabdeveno dovoljnom količinom ispravne vode za piće.

  Opština Apatin

  Rekonstrukcijom i proširenjem atmosferske kanalizacije sliva “Dunavac”, postavljanjem 1,2 km cevi i 15 šahtova u ulicama Srednja, Nikola Tesla, u ulici prema bloku 112 i ulici Duška Trifunovića, biće povećan kapacitet postojeće atmosferske kanalizacije u ovom delu Apatina.

 • Opština Sremski Karlovci

  Projekat obuhvata drugu fazu rekonstrukcije kanalizacije upotrebljenih voda u Sremskim Karlovcima, ukupne dužine oko 500 m, od ulivnog šahta u crpnu stanicu do raskrsnice ulica Preradovićeva i Jovana Jovanovića Zmaja, sa izgradnjom prelivnog šahta u neposrednoj blizini raskrsnice pomenutih ulica.

  Grad Sremska Mitrovica

  Izgradnjom 640 metara kanalizacione mreže u Novosadskoj ulici biće unapređen sistem odvođenja otpadnih voda u naselju „Slobodan Bajić Paja“, a time i poboljšan kvalitet života građana.

  Grad Sombor

  Izgradnjom rezervoara i crpne stanice u naselju Svetozar Miletić biće ispunjen osnovni preduslov za povezivanje naselja na izvorište „Jaroš“ u Somboru, a time i rešavanje problema vodosnabdevanja u ovom naseljenom mestu.

  Opština Pećinci

  Izgradnja nove vodovodne mreže u naselju Obrež, ukupne dužine oko 12 km, omogućiće optimalno snabdevanje kvalitetnom pijaćom vodom lokalnog stanovništva i posetilaca Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara”.

  Opština Odžaci

  Izgradnja i rekonstrukcija 3000 metara atmosferske kanalizacije u Karavukovu.

  Opština Opovo

  Rekonstrukcija dela postojeće sekundarne vodovodne mreže u ulici Borisa Kidriča podrazumeva zamenu postojećih azbestno-cementnih cevi polietilenskim cevima odgovarajućeg standarda, kao i kompletnu zamenu kućnih priključaka u ukupnoj dužini od 2.396 metara.

  Opština Kula

  Projekat obuhvata izgradnju 15,5 km kanalizacione mreže u Crvenki i 8,5 km kanalizacione mreže u Kuli što će omogući povezivanje ovih naseljenih mesta na centralno postrojenje za tretman otpadnih voda koje je izgrađeno u Vrbasu.

  Opština Kovačica

  Treća faza radova na izgradnji fabrike vode podrazumeva izgradnju i opremanje filter stanice, završne elektrotehničke radove i izgradnju pristupne saobraćajnice, dužine 312 metara. Realizacijom projekta biće završena fabrika vode, kapaciteta 1600 m3, koja će svakodnevno snabdevati kvalitetnom vodom za piće stanovnike Kovačice.

  Grad Zrenjanin

  Izgradnja atmosferske kanalizacije u Bosanskoj ulici podrazumeva izgradnju priključka na kanalizacioni sistem, te izgradnju kolektora dužine 802 m sa šahtovima i slivnicima.

  Grad Vršac

  Rekonstrukcija najvećeg i najbitnijeg gradskog kolektora u dužini od oko 500 m, koji se proteže kroz ulice Nikole Neškovića, dela Deligradske ulice u Vršcu. Rekonstrukcijom kolektora biće omogućeno nesmetano održavanje kolektora fekalne kanalizacije, te olakšana izgradnja novih objekata i priključenja na mrežu.

  Opština Vrbas

  Izgradnja priključnih krakova „Vrbas – sever“ obuhvata izgradnju oko 352 m kanalizacije otpadnih voda. Novoizgrađena mreža će potisnim cevovodima biti priključena na kanalizacioni sistem i povezana sa centralnim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.

  Opština Šid

  Izgradnja vodovodne mreže u naseljenom mestu Sot podrazumeva izgradnju 7796 metara vodovodne mreže, što će doprineti da stanovnici ovog naseljenog mesta imaju higijenski ispravnu vodu za piće.

  Opština Novi Kneževac

  IV faza izgradnje fekalne kanalizacione mreže obuhvata izgradnju 2.225 metara kanalizacione mreže u cilju izgradnje jedinstvenog sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda Novog Kneževca.

  Opština Kovin

  Izgradnja 1747 m kišne kanalizacije u industrijskoj zoni blok 11b što će unaprediti nivo poslovanja u Kovinu.

 • Opština Vrbas

  Treća etapa izgradnje kanalizacione mreže sa izgradnjom i opremanjem crpnih stanica i pumpi u naseljima Bačko Dobro Polje, Zmajevo i Ravno selo, podrazumeva izgradnju oko 2.4 km kanalizacione mreže. Novoizgrađena mreža će potisnim cevovodima biti priključena na kanalizacioni sistem „Južni krak“ i povezana sa centralnim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda