У складу са тачком 5. ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ 05 БР 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2020), Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине обавештава да се, услед обуставе рада са странкама путем непосредног контакта, поднесци подносе путем електронске поште и то на следећу адресу: ukuapv@vojvodina.gov.rs