Саобраћајна инфраструктура

  Врбас

  Обезбеђењем неопходне инфраструктуре за централно постројење за прераду отпадних вода Врбас-Кула, биће испуњена уговорна обавеза Републике Србије и општине Врбас према Европској Комисији. Изградњом приступне саобраћајнице, заокружиће се изградња комплекса ЦППОВ, што је предуслов и за издавање употребне дозволе за рад постројења. Дужина саобраћајнице, која ће обезбедити несметан прилаз комплексу, износи 760 метара.

  Бач

  Општина Бач је током 2017. године започела реконструкцију коловоза у улици Братства и јединства, која је изграђена пре 30 година. Друга фаза радова обухвата реконструкцију 908 м коловоза, како би се обезбедили услови за дугорочно одвијање саобраћаја који ће да буде безбедан за све учеснике у саобраћају. Ова саобраћајница је значајна и због тога што…

  Кикинда

  Појачано одржавање општинског пута ОП I-2 представља трећу фазу извођења радова на реконструкцији и проширењу пута између Руског Села и Нових Козараца. Овом фазом биће урађено 1.050 м пута, што ће допринети бољој повезаности становништва, безбеднијем саобраћају и даљем руралном развоју овог краја. Саобраћајница је веома важна и као алтернативни саобраћајни коридор према граничним прелазима…

  Бачки Петровац

  Пут између Бачког Петровца и Кулпина, у дужини од 4,5 км биће ојачан асфалтним коловозним застором, што ће допринети несметаном, безбедном и бржем саобраћају, како путничких возила, тако и пољопривредне механизације. Реализацијом овог пројекта, биће смањени и трошкови одржавања локалног пута.

  Рума

  Интензитет путничког и теретног саобраћаја који пролази кроз Буђановце, као део саобраћајног правца који повезује аутопут Е-70, Руму и Шабац, допринео је оштећењу улица у насељу, те је тиме и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Санација дела саобраћајница у Буђановцима, обухватиће Партизанску и Нову улицу, као и Улицу Небојше Јерковића, а укупна дужина санираних…

  Нова Црња

  Пројектом је предвиђена изградња улице Светозара Марковића,укупне дужине 540 м, у насељеном месту Александрово, као и санација улице Петефи Шандора у Тоби. Изградњом и санацијом улица, квалитет живота у оба насељена места биће бољи, а одвијање саобраћаја безбедније.

  Опово

  Изградња локалног пута Опово-Дебељача, започета је још 2011. године, али до данас није завршена. У међувремену је израђена нова пројектно-техничка документација, која предвиђа фазност у израдњи пута. Реализација овог пројекта предвиђа изградњу 2,25 км пута. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора…

  Стара Пазова

  Реконструкцијом дела путног правца државног пута IIА реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова предвиђена је изградња кружне раскрснице, као и уређење дела уливних саобраћајница. Изградња кружног тока саобраћаја повећава проточност државног пута који повезује Београд и Нови Сад, али доприноси и повећању безбедности у саобраћају омогућавајући већу прегледност раскрснице, а тиме и…

  Град Сремска Митровица

  Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

  Општина Пећинци

  Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

  Општина Оџаци

  Пројектом је предвиђена реконструкција дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара, која се налази на делу пута у индустријској зони Оџаци, од пружног прелаза према центру насеља, што ће повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

  Град Нови Сад

  Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

  Општина Нови Бечеј

  Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

  Општина Мали Иђош

  Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

  Општина Бечеј

  Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

  Општина Темерин

  Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

  Општина Ириг

  Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

  Општина Стара Пазова

  Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

  Општина Сента

  Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

  Град Нови Сад

  Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду обухвата реконструкцију коловоза, паркинга и пешачких стаза у улицама Симе Милошевића, Илије Ђуричића, Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Пројекат обухвата и реконструкцију раскрснице на укрштању улица Симе Милошевића и Илије Ђуричића, формирањем кружног тока саобраћаја.