Саобраћајна инфраструктура

  Град Сремска Митровица

  Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

  Општина Пећинци

  Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

  Општина Оџаци

  Пројектом је предвиђена реконструкција дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара, која се налази на делу пута у индустријској зони Оџаци, од пружног прелаза према центру насеља, што ће повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

  Град Нови Сад

  Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

  Општина Нови Бечеј

  Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

  Општина Мали Иђош

  Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

  Општина Бечеј

  Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

  Општина Темерин

  Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

  Општина Ириг

  Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

  Општина Стара Пазова

  Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

  Општина Сента

  Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

  Град Нови Сад

  Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду обухвата реконструкцију коловоза, паркинга и пешачких стаза у улицама Симе Милошевића, Илије Ђуричића, Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Пројекат обухвата и реконструкцију раскрснице на укрштању улица Симе Милошевића и Илије Ђуричића, формирањем кружног тока саобраћаја.