Саобраћајна инфраструктура

  Град Суботица

  Реализација пројекта предвиђа изградњу 1.485 метара коловоза у Улици Анке Буторац, те реконструкцију и доградњу 431 метра Петрињске улице. Обе улице се налазе у МЗ „Макова седмица“, а реализацијом овог пројекта побољшаће се услови живота грађанима Суботице јер ће проток саобраћаја и услови одвијања саобраћаја свих учесника бити олакшани и безбеднији.

  Град Сремска Митровица

  Реконструкција улице Вука Караџића представља завршну фазу пројекта реконструкције пешачке зоне у центру града. Пешачка зона је реконструисана још 2008. године, а Улица Вука Караџића, која пролази поред пешачке зоне, спаја све значајније туристичке локалитете у Сремској Митровици. Реконструкција улице обухватиће радове на реконструкцији коловоза и атмосферске канализације, што ће омогућити бољу проток саобраћаја на…

  Општина Опово

  Трећа и четврта фаза изградње локалног пута Опово-Дебељача обухватиће изградњу 2.300 метара саобраћајнице. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора јер је на овој деоници пута и новоформирана индустријска зона.

  Општина Инђија

  Наставак реконструкције Гребенског пута на Фрушкој гори, обухватиће деоницу од хотела „Норцев“ до раскрснице на Банстолу, у укупној дужини од 9.500 метара. Реконструкција дела Гребенског пута повезаће државни пут од Београда ка Новом Саду, те осим повећања нивоа безбедности саобраћаја, омогућити бољу повезаност сремских општина, бољи приступ излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.

  Општина Бечеј

  Раскрсница улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве укупне је дужине 297 метара. Прилаз раскрсници је оптерећен, а због недостатка одговарајуће саобраћајне сигнализације, угрожена је и безбедност свих учесника у саобраћају. Реконструкција раскрснице предвиђа изградњу кружне раскрснице, што ће омогућити већу проточност саобраћаја и повећати ниво сигурности одвијања саобраћаја.

  Општина Бачка Паланка

  Реконструкција дела општинског пута од Младенова до границе са општином Бач, у дужини од 2.047 метара обухватиће проширење пута, као и реконструкцију комплетне коловозне конструкције. Реконструкцијом пута биће омогућено безбедније одвијање саобраћаја, посебно за грађане који на овој деоници имају своје оранице, те кориснике ловишта ВУ „Моровић“. Реконструкцијом деонице стварају се и услови за изградњу…

  Врбас

  Обезбеђењем неопходне инфраструктуре за централно постројење за прераду отпадних вода Врбас-Кула, биће испуњена уговорна обавеза Републике Србије и општине Врбас према Европској Комисији. Изградњом приступне саобраћајнице, заокружиће се изградња комплекса ЦППОВ, што је предуслов и за издавање употребне дозволе за рад постројења. Дужина саобраћајнице, која ће обезбедити несметан прилаз комплексу, износи 760 метара.

  Бач

  Општина Бач је током 2017. године започела реконструкцију коловоза у улици Братства и јединства, која је изграђена пре 30 година. Друга фаза радова обухвата реконструкцију 908 м коловоза, како би се обезбедили услови за дугорочно одвијање саобраћаја који ће да буде безбедан за све учеснике у саобраћају. Ова саобраћајница је значајна и због тога што…

  Кикинда

  Појачано одржавање општинског пута ОП I-2 представља трећу фазу извођења радова на реконструкцији и проширењу пута између Руског Села и Нових Козараца. Овом фазом биће урађено 1.050 м пута, што ће допринети бољој повезаности становништва, безбеднијем саобраћају и даљем руралном развоју овог краја. Саобраћајница је веома важна и као алтернативни саобраћајни коридор према граничним прелазима…

  Бачки Петровац

  Пут између Бачког Петровца и Кулпина, у дужини од 4,5 км биће ојачан асфалтним коловозним застором, што ће допринети несметаном, безбедном и бржем саобраћају, како путничких возила, тако и пољопривредне механизације. Реализацијом овог пројекта, биће смањени и трошкови одржавања локалног пута.

  Рума

  Интензитет путничког и теретног саобраћаја који пролази кроз Буђановце, као део саобраћајног правца који повезује аутопут Е-70, Руму и Шабац, допринео је оштећењу улица у насељу, те је тиме и угрожена безбедност свих учесника у саобраћају. Санација дела саобраћајница у Буђановцима, обухватиће Партизанску и Нову улицу, као и Улицу Небојше Јерковића, а укупна дужина санираних…

  Нова Црња

  Пројектом је предвиђена изградња улице Светозара Марковића,укупне дужине 540 м, у насељеном месту Александрово, као и санација улице Петефи Шандора у Тоби. Изградњом и санацијом улица, квалитет живота у оба насељена места биће бољи, а одвијање саобраћаја безбедније.

  Опово

  Изградња локалног пута Опово-Дебељача, започета је још 2011. године, али до данас није завршена. У међувремену је израђена нова пројектно-техничка документација, која предвиђа фазност у израдњи пута. Реализација овог пројекта предвиђа изградњу 2,25 км пута. Изградња пута између Опова и Дебељаче допринеће бољој повезаности општина Опово и Ковачица, али и омогућити лакше привлачење потенцијалних инвеститора…

  Стара Пазова

  Реконструкцијом дела путног правца државног пута IIА реда број 100 на делу територије општине Стара Пазова предвиђена је изградња кружне раскрснице, као и уређење дела уливних саобраћајница. Изградња кружног тока саобраћаја повећава проточност државног пута који повезује Београд и Нови Сад, али доприноси и повећању безбедности у саобраћају омогућавајући већу прегледност раскрснице, а тиме и…

  Град Сремска Митровица

  Пројектом су предвиђени радови на 13 сабирних и приступних улица у оквиру изградње подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици. Укупна дужина свих улица је 1239,2 метара.

  Општина Пећинци

  Изградња око 1000 метара локалног пута, који ће повезати Сремске Михаљевце и ППОВ Шимановци, као и пут који насеље повезује са радном зоном у Шимановцима. Поред тога, новоизграђени пут представљаће најкраћу везу са аутопутем Е-70.

  Општина Оџаци

  Пројектом је предвиђена реконструкција дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара, која се налази на делу пута у индустријској зони Оџаци, од пружног прелаза према центру насеља, што ће повећати безбедност свих учесника у саобраћају.

  Град Нови Сад

  Пројекат обухвата санацију Партизанске улице, реконструкција саобраћајнице и изградња јавног осветљења у улици Светозара Милетића и појачано одржавање насипа прве одбрамбене линије поред Дунава, од улице Хероја Пинкија до улице Симе Шолаје у циљу повећања квалитета саобраћаја у Новом Саду.

  Општина Нови Бечеј

  Изградња недостајуће саобраћајнице у јужној индустријској зони у Новом Милошеву.

  Општина Мали Иђош

  Ојачање 1,7 километара коловозног застора улица Народног фронта, ЈНА и Јожефа Атиле у Фекетићу.

  Општина Бечеј

  Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју која се налази у самом центру и у којој је више важних јавних објеката – две школе, трговински објекат и пошта.

  Општина Темерин

  Пројекат обухвата реконструкцију око 620 метара саобраћајнице која води ка гробљу у Бачком Јарку.

  Општина Ириг

  Санација, одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације локалног пута на Фрушкој гори, који води до хотела „Норцев“ и део је државног пута Iб реда.

  Општина Стара Пазова

  Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр.100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка-Стари Бановци код базена у Старој Пазови у оквиру кога ће бити изграђен кружни ток саобраћаја, као и стајалишта за аутобусе и јавна расвета.

  Општина Сента

  Пројекат обухвата реконструкцију и санацију 760 м прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти.

  Град Нови Сад

  Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду обухвата реконструкцију коловоза, паркинга и пешачких стаза у улицама Симе Милошевића, Илије Ђуричића, Др Зорана Ђинђића, Владимира Перића Валтера и Васе Савића. Пројекат обухвата и реконструкцију раскрснице на укрштању улица Симе Милошевића и Илије Ђуричића, формирањем кружног тока саобраћаја.