Opština Kula dobila je 175 miliona dinara na osnovu Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.