Захваљујући средствима обезбеђеним на конкурсу Управе за капитална улагања АП Војводине, општина Темерин почела је са реконструкцијом саобраћајнице ка гробљу у Бачком Јарку. Укупна уговорена вредност инвестиције изности 6.533.588,40 динара. Управа за капитална улагања АП Војводине је на јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре доделила 5.874.717,10 динара за реализацију пројекта, док је остатак средстава обезбеђен из општинског буџета. Извођење радова поверено је фирмама ДОО „Пут-инвест ПЗП“ из Бачког Петровца и ДОО „Пут-инвест“ из Сремске Каменице.

Радови укључују проширење и регулацију одвођења атмосферске воде са коловоза, уређивање паркинг места и постављање новог асфалтног хабајућег слоја. Предметна саобраћајница је дужине 619,24 метра и ширине 4 метра и планирано је да буде проширена за још један метар, те асфалтирана у укупној дужини. Реконструкцијом саобраћајнице биће омогућен бољи приступ гробљу у Бачком Јарку, али ће позитивно утицати и на пословну делатност привредних субјеката који послују у овом делу темеринске општине.