Direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Nedeljko Kovačević i gradonačelnik Grada Kikinda Pavle Markov obišli su danas radove na izgradnji gradske pijace u Kikindi. Reč je o projektu vrednom od oko 300 miliona dinara za čiju realizaciju je Uprava za kapitalna ulaganja u poslednje tri godine obezbedila oko 244 miliona dinara, dok je ostatak novca obezbedila lokalna samouprava.

Projektom je predviđena izgradnja pijace u tri faze. Svaka od faza predviđa izgradnju po jedne lamele sa pripadajućom infrastrukturom u smislu da se omogući njeno potpuno funkcionisanje kao nezavisne celine. Ukupna bruto površina novoizgrađenih objekata će iznositi oko 3 300 m2.

Rok za završetak izgradnje Gradske pijace u Kikindi pomeren je za šest meseci, odnosno do kraja godine, usled loše epidemiološke situacije u zemlji, ali i određenih nepredviđenih okolnosti koje su se javile u toku izvođenja radova.

„U nekom trenutnku bilo je prekida radova, imajući u vidu epidemiološku situaciju u gradu, pored toga smo imali i određenih tehničkih problema. Zbog objekta koji se nalazi pored centralne pijace, čiji su temelji bili na parceli same pijace, morali smo da izvršimo izmenu plana, tako da smo to završili i nastavili sa radovima“ istakao je Markov.

„Uprava za kapitalna ulaganja je izdvojila 244 miliona dinara za sve tri faze, dok je lokalna samouprava opredelila oko 66 miliona dinara od čega 16 miliona za nepredviđene radove kako bi se sprečilo urušavanje stambenih objekata pored gradilišta. Novac je obezbeđen i ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, u vidu pogoršanja epidemiološke situacije i vremenskih prilika, očekujemo da će radovi biti gotovi krajem godine ili početkom sledeće godine“ rekao je Kovačević.