Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Nedeljko Kovačević obišli su danas radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli.

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine je, u budžetu za 2019. i 2020. godinu, za finansiranje projekta vrednog oko 600 miliona dinara, opredelila sredstva u iznosu od oko 342 miliona dinara.

Projektom je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pre ispuštanja u recipijent – vodotok reke Krivaje, sa pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta 20 000 ekvivalentnih stanovnika.

Obilasku radova prisustvovao je i predsednik Opštine Bačka Topola Gabor Kišlinder.