Износ додељених средстава

Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште подразумева уградњу хидромашинске и мерно-регулационе опреме и цевовода на постројењу. Опрема представља „срце“ новоизграђеног постројења чији рад ће омогућити адекватан третман отпадних вода и тиме обезбедити квалитетнији живот грађана.

Житиште
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Житиште

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине