Додељена средства

Обезбеђењем неопходне инфраструктуре за централно постројење за прераду отпадних вода Врбас-Кула, биће испуњена уговорна обавеза Републике Србије и општине Врбас према Европској Комисији. Изградњом приступне саобраћајнице, заокружиће се изградња комплекса ЦППОВ, што је предуслов и за издавање употребне дозволе за рад постројења. Дужина саобраћајнице, која ће обезбедити несметан прилаз комплексу, износи 760 метара.

Врбас
Датум доделе средстава

29. августа 2017.

Корисник средстава

Врбас

Област

Саобраћајна инфраструктура