Iznos dodeljenih sredstava

Odvođenje komunalnih voda voda u naselju „Vrbas Sever“ kod kolonije Kudeljare trenutno se obavlja preko septičkih jama i upojnih bunara, što dovodi do zagađenja zemljišta i okoline uopšte. Projekat predviđa izgradnju 192 metra kanalizacione mreže, te priključenje na ranije izgrađen kanalizacioni sistem koji vodi ka Centralnom postrojenju za preradu otpadnih voda.

Opština Vrbas
Datum dodele sredstava

2. oktobra 2017.

Korisnik sredstava

Opština Vrbas

Oblast

Vodosnabdevanje i zaštita životne sredine