Износ додељених средстава

Одвођење комуналних вода вода у насељу „Врбас Север“ код колоније Кудељаре тренутно се обавља преко септичких јама и упојних бунара, што доводи до загађења земљишта и околине уопште. Пројекат предвиђа изградњу 192 метра канализационе мреже, те прикључење на раније изграђен канализациони систем који води ка Централном постројењу за прераду отпадних вода.

Општина Врбас
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Врбас

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине