Износ додељених средстава

Део IV фазе водоводне мреже насеља Војка обухвата изградњу око 3.200 метара уличне водоводне мреже што ће омогућити прикључење око 250 нових домаћинстава и привредних субјеката на јавни систем водоснабдевања. Пројектом је обухваћена изградња водоводне мреже у улицама Сестара Грујић, Стевана Попова, М.Ђорђевића Неше, Карађорђевој, Николе Филипина и Мајур.

Општина Стара Пазова
Датум доделе средстава

2. октобра 2017.

Корисник средстава

Општина Стара Пазова

Област

Водоснабдевање и заштита животне средине