Iznos dodeljenih sredstava

Prihvatilište za zbrinjavanje svih kategorija korisnika sa teritorije Grada Novog Sada smešteno je u objekat u Futogu koji je neadekvatan i ne zadovoljava potrebe za privremenim smeštajem. Projektom je predviđena nadgradnja nove etaže na postojećem gabaritu objekta, dogradnja aneksa za dnevni boravak korisnika sa proširenjem trpezarije, kao i dogradnja odgovarajućeg lifta u koji može da se smesti bolnički krevet. Nakon rekonstrukcije objekta, biće povećan i neophodan smeštajni kapacitet objekta na 55 lica.

Ustanova socijalne zaštite Gerontološki centar „Novi Sad“
Datum dodele sredstava

29. avgusta 2017.

Korisnik sredstava

Ustanova socijalne zaštite Gerontološki centar „Novi Sad“

Oblast

Zdravstvena i socijalna zaštita